Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Regionalt metodprojekt har resulterat i färre avhopp från gymnasieskolan

Region Västerbottens projekt Plug in Västerbotten- ett projekt med syfte att utveckla metoder för att färre elever ska hoppa av gymnasieskolan- är avslutat. Vid projektets slutkonferens kan glädjande resultat redovisas.

Region Västerbottens projekt Plug in Västerbotten- ett projekt med syfte att utveckla metoder för att färre elever ska hoppa av gymnasieskolan- är avslutat. Vid projektets slutkonferens kan glädjande resultat redovisas.

– Plug in Västerbotten har gett resultat, säger Bertil Almgren, projektledare.Vi har hittat flera framgångsfaktorer som gjort att fler elever har slutfört sina gymnasieutbildningar.

Projektet har pågått i ett och ett halvt år från 2013 till 2014 där Norsjö, Lycksele, Skellefteå, Storuman, Vilhelmina, Vännäs och Umeå varit de deltagande kommunerna.

Projektets syfte har varit att minska antalet elever med risk för avbrott i gymnasiestudierna. Totalt har 298 elever deltagit, 174 pojkar och 124 flickor.

Metoderna omfattar motivationshöjande insatser för studier och anpassning av undervisning för att elever lättare ska nå målen. Arbetet har skett i tio verkstäder fördelat på fyra olika teman:

  • Första rummet- att möte upp elever med hög frånvaro i skolan
  • Samspråka- samverkansmetoder i språkundervisning
  • Uppföljande vägledningssamtal- tidiga samtal i årskurs 1
  • 750- tidiga insatser i årskurs 1

– Rätt bemötande, samverkan, flexibilitet och uppföljning är generella framgångsfaktorer i projektet, säger Bertil Almgren.

Västerbotten är en av fem regioner som deltar i SKL:s satsning Plug in, finansierad av europeiska socialfonden.

Positiva resultat

Vid Plug in Västerbottens slutkonferens, med över etthundra anmälda deltagare, redovisas resultaten av projektet, bland annat hur många deltagande elever som stannat kvar i studier, avslutat sina studier och gått vidare till andra studier. Resultaten är positiva där man redan nu kan se att närvaron i de deltagande gymnasieskolorna ökat och att elevers skolresultat förbättrats.

– Elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier är starkt sammankopplade med arbetslöshet och utanförskap, säger Lars Olsson (s), ordförande för Region Västerbottens utbildningsdelegation. Det är därför mycket glädjande att Plug in Västerbotten visat på goda resultat. Det är viktigt för den regionala kompetensförsörjningen.

Vid konferensen medverkar Anna Liljeström, forskare knuten till projektet, för att presentera resultat och erfarenheter från de övriga deltagande regionerna.

Slutkonferensen arrangeras på Hotell Lappland i Lycksele den 15 april kl.08.45- 16.00. Konferensen direktstreamas på Region Västerbottens webb.

För mer information:

Bertil Almgren, 070- 658 83 04, bertil.almgren@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Molin

Kommunikatör Region Västerbotten

070-316 37 01

micaela.molin@regionvasterbotten.se

Skriv ut
13 april, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer