Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Skellefteå utvecklar alternativa lärmiljöer

Projektledaren Ulrika Brännström säger att Plug in har som ett av målen att utveckla nya metoder för att fler ungdomar fullföljer gymnasiet, vilket inneburit att vi prövat olika vägar att nå dit.

Gymnasiekontoret i Skellefteå kommun har varit med i Plug in sedan starten för 1,5 år sedan. Projektledaren Ulrika Brännström säger att Plug in har som ett av målen att utveckla nya metoder för att fler ungdomar fullföljer gymnasiet, vilket inneburit att vi prövat olika vägar att nå dit.

Balderskolan har en verkstad kallad Första rummet, grupp, som i första hand rekryterar eleverna är inskrivna i gymnasieskolan. Urvalskriterierna är hög frånvaro och/eller psykisk ohälsa vilket påverkar elevernas studieresultat negativt, berättar Carita Greeen Granström.

Första rummet blir en motivationsskapande ingång till att åter ingå i sitt program (helt el delvis) eller att komma in i en åtgärd där gymnasiala kurser ingår, antingen via sitt program eller annan projektverksamhet, förklarar Peter Brännström, pedagog i första rummet.
Johanna Storfält, fritidsledare, fyller i att det motivationsskapande arbetet har sin grund i kognitiv beteendeterapi (KBT) tanke, känsla, handling. För första rummet i Skellefteå innebär det konkret att verkstaden är inriktad på mental träning och beteendeförändring hos eleven där verksamheten stärker elevens egna resurser.

Första rummet blir också en länk till mer vägledning mot studier, arbete, vårdkontakter etc. avslutar Johanna och Peter

Läs mer på www.pluginnovation.se

Skriv ut

9 oktober, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer