Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Skellefteå utvecklar individuellt stöd för gymnasieungdomar

Projektledaren Ulrika Brännström säger att Plug in har som ett av målen att utveckla nya metoder för att fler ungdomar fullföljer gymnasiet, vilket inneburit att vi prövat olika vägar att nå dit.

Gymnasiekontoret i Skellefteå kommun har varit med i Plug in sedan starten för 1,5 år sedan. Projektledaren Ulrika Brännström säger att Plug in har som ett av målen att utveckla nya metoder för att fler ungdomar fullföljer gymnasiet, vilket inneburit att vi prövat olika vägar att nå dit.

Balderskolan är en av gymnasieskolorna som deltar i Plug in med verkstaden Första rummet, individ. Sedan i våras arbetar vi med att dels stärka individer i självkänsla och personlig utveckling för att komma tillbaka till studier, dels arbeta mer metodiskt med uppföljning av elevernas resultat för att erbjuda tidiga insatser för att eleverna ska nå målen i kurserna, berättar Carita. Att få möta dessa fina ungdomar på deras egna villkor och kunna vara ett stöd till dom för att hitta tillbaka till studier, det känns fantastiskt. Den viktigaste lärdomen just nu är att elevernas förtroende för skolan och att hitta sin egen självkänsla inte är något ”quick fix”. Det krävs ett tålmodigt och långsiktigt arbete avslutar Carita.

Läs mer om Första rummet individ på www.pluginnovation.se

För mer information, kontakta:

Ulrika Brännström, 070- 366 9611
Kommunal projektledare

Carita Green Granström, 070-5720801
Balderskolan

Skriv ut

9 oktober, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer