Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Skellefteå visar på goda exempel inom Plug in!

Stort engagemang hos de som arbetar med verkstäderna i Skellefteå och ett beslut om förlängning av Plug in ger kommunerna förutsättningar att utveckla metoder som gör att fler fullföljer gymnasieskolan.

Gunnar Anderzon, nationell projektledare besökte Skellefteå den 12 december för att se och träffa de som är engagerade i de verkstäder som bedrivs i Skellefteå kommun. Besöket innehöll också en träff med regional projektledningen samt ett möte med lokala projektledningen i Skellefteå kommun.

Dagen inleddes med ett besök på Anderstorpsskolan och verkstaden 750. Ulla-Britt Persdotter, verksamhetschef och juniorkonsulten Karin Karlsson tog emot oss tillsammans med kollegor i 750. Vi kom att prata om vad som görs i 750 och vad som behöver förändras för att fler elever ska nå målen i gymnasieskolan.

Anette Åkesson, lärare i engelska berättade om sin del i 750. 9 elever få två lektioner extra engelska per vecka för att nå minst godkänt i grundskoleengelskan. Anette påpekar att en viktig del för dessa elever är att det tas hänsyn till dessa eleverna i samband med schemaläggning. Det handlar om att sänka trösklarna för dessa elever så att de blir mer motiverade till studier, avslutar Anette. I 750 ser man också att för många elever finns brister i andra ämnen, t.ex. svenska och matematik, trots att de har godkända betyg från grundskolan.

Karin berättade att den sommarskola som genomfördes rekryterade 5 elever. En viktig erfarenhet är att det är en begränsad mängd stoff som ska läras in. Att även misslyckas i sommarskolan ger inte en bra förutsättning inför fortsatta studier, säger Karin. På skolan finns också id’eer om ”Kom i kapp-dagar” under höst- och sportlovet, för att minska antalet ”F-varningar” och i sämsta fall betyget F.

På Balderskolan bedrivs verkstäderna Första grupp och individ. Carita Green Granström, som är juniorkonsult, beskrev hur arbetet i Första rummet grupp och individ går till. Första rummet grupp sker i samarbete mellan Balderskolan, fritidskontoret och Urkraft. Johanna Storfält, som är lärare och fritidsgårdsföreståndare, tillför otroligt mycket med att kunna ge energi genom vana att ordna aktiviteter inom fritidsgården. Peter Brännström, lärare på föreningen Urkraft, tillför också mycket genom att han kommer från en annan miljö än den traditionella skolmiljön.

Första rummet, individ, drivs helt och hållet av Carita. Dit kommer enskilda elever och får mental träning och också genom bildarbete bearbeta den livssituation de befinner sig i.

Mikaela är en av eleverna som kommer till Carita. I Första rummet får vi redskapen att arbeta med att komma fram med lösningar för att hantera sin depression t.ex. Mental träning hjälper mig igenom en massa olika situationer, både i skolan och på fritiden. Alla elever borde få lära sig mental träning, avslutar Ida.

På frågan om vad hon skulle göra om hon blev skolminister för en dag;svarade hon; Ta bort alla fördomar och respektera den man är för den man är!

Med den slutkommentaren och ett fantastiskt julgodis som gymnasiesärskolan gjort åt oss sammanfattade Gunnar att dagen varit bra. Stort engagemang hos de som arbetar med verkstäderna och ett beslut om förlängning av Plug in ger kommunerna förutsättningar att utveckla metoder som gör att fler fullföljer gymnasieskolan.

Skriv ut

16 januari, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer