Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Slutkonferens Plug In Västerbotten

- Att fullfölja gymnasiet är bästa sättet att inte hamna i utanförskap, säger Tobias Thomson, utbildningsstrateg, Region Västerbotten, sedan han hälsat alla välkomna till slutkonferensen.

– Att fullfölja gymnasiet är bästa sättet att inte hamna i utanförskap, säger Tobias Thomson, utbildningsstrateg, Region Västerbotten, sedan han hälsat alla välkomna till slutkonferensen.

Därefter lämnar han ordet till Bertil Almgren, projektledare för Plug In Västerbotten. Han tog hjälp av en av eleverna i Plug In att läsa dikten Till eftertanke av Søren Kirkegaard.

Detta angav tonen för konferensen och lät åhörarna direkt förstå att Plug In-projektet riktat sig till eleverna, och som dikten säger, för att föra dem mot ett bestämt mål. Dikten var omskriven av personal i projektet för att ge den ett elevperspektiv.

Slutkonferensen hålls på Hotell Lappland i Lycksele den 15 april 2015, ungefär samtidigt som lokal och regional rapportering av projektet börjar vara klar. Projektet Plug In avslutades i december 2014 efter att ha pågått i tre terminer. De metoder som utvecklats i arbetet mot avbrott i gymnasiestudierna kom i stället att i hög grad implementeras i ordinarie verksamhet. Projektet ägdes av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, finansierat av Europeiska Socialfonden, ESF, samt ägdes regionalt av Region Västerbotten.

Forskaren Anna Liljeström och Ulrik Fostvedt från Pluginnovation (nationell plattform för att förhindra avbrott från gymnasieskolan) som arbetat med en djupstudie kring tiotalet metodverkstäder i Plug In lyfter under slutkonferensen fram olika framgångsfaktorer i projektet kopplat till forskning på området. De vänder sig emellanåt till elevpanelen för att få bekräftat på vilka sätt detta stämmer. Projektets generella framgångsfaktorer enligt djupstudien, rätt bemötande, samverkan, flexibilitet och uppföljning, är den röda tråden genom hela konferensen, även i de workshops där personalen från länets tio olika metodverkstäder presenterar sitt arbete med eleverna.

Målgrupper för konferensen är politiker och tjänstemän som arbetar på den systempåverkande nivån (skolchefer, rektorer, utvecklingsledare, förste lärare, elevhälsa med flera i grund- och gymnasieskola, Landstinget, statliga myndigheter och samordningsförbund). Anna Nordesjö Segerström, Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, som arbetar för att främja närvaro samt Per-Daniel Liljegren, FoU-ledare vid Regionförbundet Västerbotten från projektet Skolutveckling i praktiken på evidens av relevans, SUPER, kom båda fram på scenen för att bekräfta att de var på plats.

Ladda ner rapporten här!

Skriv ut

20 april, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer