Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Språkstöd med fokus på kommande gymnasieval!

”Jag vill fortsätta att läsa till att bli läkare för att jag är intresserad av att jobba med människor"

En delgrupp i projektet Samspråka som bedrivs på Tannbergsskolan i Lycksele, består av elever som just nu befinner sig på någon av Språkintroduktionens nivåer. Dessa ungdomar är nyss anlända till Sverige och förväntas på kort tid skaffa sig de språk-och ämneskunskaper som krävs för att kunna välja till gymnasiet, berättar Karoline Holmgren, projektledare för Samspråka vid Tannbergsskolan.

Karoline-Holmgren
Att välja rätt gymnasieutbildning är svårt t o m för svenska elever som bott i Sverige hela sitt liv. Hur svårt är det då inte för våra nyanlända ungdomar att göra rätt gymnasieval? De har ingen kunskap om hur det svenska utbildningssystemet är uppbyggt, hur viktiga betygen är för olika val eller vilka olika utbildningsvägar som finns att tillgå, osv, osv.

Ett delmål i Samspråka är därför att i ett så tidigt skede som möjligt ge dessa elever information och förståelse runt det förestående gymnasievalet. Under november månad genomfördes därför ett ämnesövergripande tema där eleverna på Språkintroduktionsprogrammet fick möjlighet att arbeta med Yrke och Utbildning. Under temaveckorna samarbetade ämnena Svenska, Samhällskunskap och Matematik. Temat var mycket uppskattat bland eleverna.

Så här uttrycker en elev: ” Jag vill fortsätta att läsa till att bli läkare för att jag är intresserad av att jobba med människor. Det här projektet som vi fick göra var ett bra sätt att veta mer om alla programmen som finns här i skolan. Jag är säker på att jag vill läsa Naturvetenskapliga programmet eftersom jag har jämfört alla programmen med varandra och vet att naturvetenskap är min grej.

Även skolans Studie- och Yrkesvägledare är positiv över Temats effekter och beskriver dels hur eleverna visar större intresse men också kunskap runt olika utbildningsvägar efter det att Temat genomförts. Hon nämner också att temat bidragit till att SYV-funktionen kommit närmare undervisningen och lärarna, vilket är i linje med uppdragets intentioner, avslutar Karoline.

Skriv ut

3 februari, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer