Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Storuman utvecklar coachning och sociala medier för elever med frånvaro

Luspengymnasiet har startat verkstaden Första rummet med inriktning på deltagarna från i första hand nationella program och introduktionsprogram, men även för elever som nyligen avbrutit studierna.

Luspengymnasiet har startat verkstaden Första rummet med inriktning på deltagarna från i första hand nationella program och introduktionsprogram, men även för elever som nyligen avbrutit studierna.

Eleverna som erbjuds Första rummet har hög frånvaro. Första rummet innebär att elever från nationella program kan slutföra sina studier på fyra år.
Luspengymnasiet har en förhållandevis stor grupp elever med autismspekrumtillstånd och utvecklas metoder för att skapa en relation i mötet med både elever och deras familjer genom nivå- och individanpassning samt att ha en mycket strukturerad planering. Första rummet kommer att skapa en studiemiljö där de känner sig trygga, ex eget klassrum och egna studieplatser.
Inger Karlsson, projektledare i Storumnan, säger att täta kontakter kommer att tas med de elever som ej kommer till skolan via sociala medier såsom sms, mail och telefonsamtal. Lena Granberg planerar verkstaden utifrån bl.a. oneeighty (http://rektorsakademien.se/oneeighty) och metoden är tänkt att skapa ökad trivsel, trygghet och studiemotivation.

Första rummet kommer under hösten att på försök genomföra tre stycken seminarier för elever och vårdnadshavare (okt, nov och dec) med rubrikerna ”Kontroll över din dygnsrytm”, ”Kontroll över dina vanor” och ”Kontroll över minnet/lärandet” som ett led i att påverka motivationen till att studera och fullfölja sin utbildning. Per-Daniel Liljegren, rektor vid Luspengymnasiet, kommer att hålla i dessa seminarier.

 

Läs mer på www.pluginnovation.se

För mer information, kontakta:

Inger Karlsson, 070- 642 4317
Kommunal projektledare

Skriv ut

11 oktober, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer