Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Universella faktorer löser unika utmaningar

Hur går det i projektet Plug In 2.0 där nyanlända gymnasielever ges bättre verktyg för att lära sig svenska? Läs Bertil Almgrens krönika här.

Den unika utmaning Plug in 2.0 Västerbotten arbetar med är att utveckla metoder för nyanländas språkutveckling och undervisning för ungdomar som inte är behöriga till gymnasieskolans nationella program. Sex kommuner i Västerbotten har arbetat i sju utvecklingsverkstäder i snart ett läsår tillsammans med de horisontella mål socialfonden satt upp kring jämställdhet och tillgänglighet. En verkstad är att elever får skapa en personlig karriärsportfolio. En annan en språkverkstad där nyanlända elever kan mötas på håltimmar och få hjälp med studierna.

Till vår hjälp har vi de framgångsfaktorer som identifierades i första Plug in-projektet. Framgångsfaktorerna är samverkan, flexibilitet, individualiserat arbetssätt, koll och uppföljning samt bemötande. Dessa framgångsfaktorer blev tydliga ”Plug in- faktorer”, men i de olika sammanhang jag befinner mig i ser jag att dessa fyra faktorer snurrar runt och uttrycks mer eller mindre tydlig! Det i sig ger en bra känsla av att vi i vårt projekt är på rätt väg.

I de delrapporter som skrivits efter den första sex månaderna i den här omgången av Plug In kan jag se att verkstädernas uppbyggnad i grunden är lika, men till innehåll väldigt olika. Samtidigt är det glädjande att flera av framgångsfaktorerna finns med i verkstädernas arbete i allra högsta grad.

strategier

För den skull är det inte svårt att som utomstående ganska snabbt få en känsla av att ”det här är Plug in 2.0”. Det som utmärker verkstäderna är just tonvikten på ett bra bemötande, flexibilitet i schema, samverkan inom skolan och med externa aktörer. Något som verkligen är tydligt i den här omgången är att det märks att verkstäderna faktiskt vet vad de gör!

Just nu ser vi delresultat som i de flesta fall pekar mot en hög grad av implementering. Till hösten vet vi vilka delar som implementeras och vilka delar som behöver utvecklas ytterligare ett läsår eller fasas ut ur Plug in 2.0. Jag konstaterar att förankring, åt alla håll i organisationen, är viktigt och behöver utvecklas. Måhända kommer förankring att bli en femte faktor efter Plug in 2.0?

Ett resultat vi kan se är den ökade medvetandegrad verkstädernas arbete har fått genom framgångsfaktorerna och de horisontella kriterier socialfonden satt upp. En kommentar från en av våra projektledare ger en bra bild kring detta arbete:
”Ett genomgående arbete har varit att avdramatisera termen ”nyanländ” och först och främst lyfta fram individen och dess specifika förmågor och förutsättningar. Att se människan före etiketten är en utmaning inte bara för projektet, utan för hela svenska samhället. Här har vi haft som ambition att nå ut på flera nivåer inom gymnasieskolan; alltifrån att möta kollegors frågor och oro till att peka på skillnader i bemötande och rutiner av olika elevärenden”.

Jag ser resultat, och jag ser fram emot att få se ännu fler.

Bertil Almgren

Projektledare Plug In 2.0 Västerbotten

Skriv ut
19 april, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer