Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Vilhelmina: alla unga nyanlända kan jobba och plugga

Västerbottens arbete att få fler nyanlända gymnasielever att klara av sina gymnasiestudier fortsätter att skapa nationellt intresse. Vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) rikskonferensen fick Vilhelmina berätta om sitt arbetat inom Plug In 2.0-projektet.

Det var den arbetsmarknadsfokuserade verkstaden Realize vid Malgomajskolan i Vilhelmina som presenterades i konferensens programdel ” Alla unga nyanlända kan jobba och plugga!”.

Bertil Almgren, regional projektledare för Plug In 2.0, beskrev arbetet med att utveckla Malgomajskolans språkintroduktionsprogram till att både ge möjligheter till studier som leder till grundskolekompetens samt en inriktning med en kombination av utbildning och praktik. Den senare delen riktar sig till ungdomar som bedöms att inte hinna börja ett nationellt program på gymnasiet före 20 års ålder. I ett ett samarbete med skogsföretaget SCA har Malgomajskolan och SCA skapat en utbildning som leder till minst nivå C inom svenska för invandrare (SFI) och kunskaper inom skogsvård, t.ex. körkort för röjsåg.

– Skolan ska inte skapa återvändsgränder, utan arbetar utifrån att alla elever ska gå vidare till andra studier eller bli anställningsbara, säger Per Lindberg, rektor på Malgomajskolan.

Under förra läsåret deltog nio elever i Malgomajsolans verkstad. Resultatet varierade från skogsarbete till återgång till Språkintroduktionsprogrammet. Satsningen har lett till ökad motivation för studier, språkutvecklingen inom svenska och en ökad närvaro i skolan. Nu jobbar skolan vidare med sju ungdomar inom skogsvården tillsammans med SFI. Intresset för verkstaden är stort med flera elever som står på kö var att få vara med.

Malgomajskolan har en ambition att starta fler branschinriktningar, t.ex. vård och service.

För mer information:

Bertil Amgren
Regional projektledare Plug in 2.0 Västerbotten
bertil.almgren@regionvasterbotten.se

Per Lindberg
Rektor Malgomajskolan
per.lindberg@vilhelmina.se
 

Skriv ut

2 december, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer