Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Vilka behov har länet av ett gemensamt IT-system för elevinformation?

Den frågan ställdes då 13 personer från 7 kommuner och 2 fristående skolor träffades för att påbörja kartläggningsarbetet inför ett eventuellt gemensamt IT-system för elevinformation.

Den frågan ställdes då 13 personer från 7 kommuner och 2 fristående skolor träffades för att påbörja kartläggningsarbetet inför ett eventuellt gemensamt IT-system för elevinformation.

Inom Plug in pågår ett arbete med att genomföra en kartläggning för behov av IT-stöd för elevinformation och avbrottsrelaterade händelser. Vid presidie-och skolchefs träffen den 3 oktober gavs en aktuell information som innebär att

– en regional projektledare rekryteras omgående
– kartläggningen startar med en första kommunträff så snart det går
– navet för IT-systemet blir antagningskansliet i Vindeln.

25 November samlades 13 personer från 7 kommuner och 2 fristående skolor för att påbörja kartläggningsarbetet inför ett eventuellt gemensamt IT-system för elevinformation

Ann-CharlotteAnn-Charlotte Svensk, som är projektledare, säger att det blev en bra träff och startskottet för den kartläggning av behov som kommunerna och fristående skolorna ska göra fram till februari 2014. Därefter påbörjas arbetet med ett visionsdokument och en kravspecifikation för ett kommande IT-system utifrån de behov kartläggningen visar.

Bertil Almgren, regional projektledare, inledde träffen med att presentera bakgrund och syftet med förstudien och berättade även vad Plug in är och hur de jobbar med de olika projekten som finns.

Ann-Charlotte fortsatte med att leda samtalet om hur kommunerna och fristående skolorna lägger upp arbetet med förstudien samt en genom gång av det arbetsmaterial som vi fått som stöd för att ta fram ett underlag till förstudien.

En frågeguide följer med som underlag för att genomföra kartläggningen. Frågorna diskuterades och en del synpunkter kom fram angående frågeställningarna och hur frågor och svar ska tolkas.

Det gruppen kom fram till redan vid första träffen var följande:

–  Arbetsförmedlingen och försäkringskassan har en viktig roll i detta
– Arbetsmarknadsenheter och socialkontor inom kommunerna är viktiga
– Andra utbildningsanordnare som tar emot unga, t.ex. folkhögskolor är viktiga.
– Sekretessfrågor och de juridiska aspekterna togs upp som viktigt att det fungerar.
– Bilagan med begrepp och definitionslista innehöll en del frågetecken, men det mesta kändes rätt självklart och tolkades lika av deltagarna.

Sammanfattningsvis säger Ann-Charlott att olika tolkningar och en del andra utmaningar och risker diskuterades och det kändes som gruppen var rätt enig i det mesta.
Vi gick även igenom Bilagan med begrepp och definitionslista och även där fann en del frågetecken men det mesta kändes rätt självklart och tolkades lika av deltagarna.
Vad händer härnäst?

  • Gruppen beslöt att ta med sig materialet hem och informera berörda personer för att tillsammans svara på frågorna i underlaget som Ann-Charlotte sedan sammanställer.
  • En träff kring månadsskiftet januari-februari planerades.
  • Ann-Charlotte kommer att ta kontakt med de kommuner, skolor och antagningskansliet som inte hade möjlighet att komma till träffen för att informerar dessa och ta fram ett underlag från dem.

I medföljande pdf-filer bifogas även det underlag som deltagarna fick till denna träff.

För mer information, kontakta:

Ann-Charlotte Svensk
Regional projektledare IT-system

E-post: ann-charlotte.svensk@skelleftea.se
Tel. 0910-712508

Skriv ut

8 december, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer