Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Regeringen vill se mer digitalisering och fjärrundervisning i skolan

Region Västerbottens konferens Aktuell skolpolitik inleddes under onsdagen med tal av Lena Hallengren (S), ordförande för riksdagens utbildningsutskott, som klargjorde regeringens tydliga ambitioner med att ge digitaliseringen en större roll i skolan.

Region Västerbottens konferens Aktuell skolpolitik inleddes under onsdagen med tal av Lena Hallengren (S), ordförande för riksdagens utbildningsutskott, som klargjorde regeringens tydliga ambitioner med att ge digitaliseringen en större roll i skolan.

Skolan är ett objekt för konstant debatt, med många åsikter om läraryrkets status, lärarlöner, klasstorlekar och kunskapsresultat. Hallengren framhävde elevernas kunskapsresultat som regeringens högsta prioritet i sin skolpolitik.

– Regeringen ser med oro att det finns tydliga olikheter mellan skolor och klasser i landet. Vi behöver satsa mer resurser på de som behöver mest stöd. Det behöver inte nödvändigtvis handla om mer pengar, utan om hur vi fördelar de pengar vi har.

Digitalisering i skolans alla delar

Den sittande regeringen vill se en mer digitaliserad skola. Inte bara för att det ligger i tiden, utan även för att uppnå effektiviseringar. Lärarens roll lyftes fram som avgörande.

– Teknik och digitalisering ska inte vara ett ämne för sig, det ska vara en naturlig del av hela skoldagen, oavsett hur gammal läraren är och när han eller hon utbildades. Lärarna måste hålla sig à jour med dagens teknikutveckling.

Hallengren underströk att det som är skolans uppdrag kan göras ännu bättre med hjälp av digitaliseringen.

– Hela utbildningssystemet måste se över hur man arbetar med teknik. För att vi ska kunna möta arbetsmarknadens behov krävs en flexibel arbetskraft i skolan med en lust att lära sig mer om teknik.

Lena Hallengren valde att exemplifiera genom att lyfta frågan om fjärrundervisning, en frekvent debatterad fråga i landets mer glesbefolkade län.

Regeringen ställer sig positiv till en ökning av fjärrundervisning. Hallengren menade att det inte endast är med anledning av att säkra utbildning i delar av landet med stora geografiska avstånd, utan även att behovet ökat i samband med fler nyanlända elever med behov av modersmålsundervisning. Till exempel vill man se över möjligheten att låta en kommun utöva modersmålsundervisning åt en annan kommun genom fjärundervisning.

Hallengren var dock tydlig med att det fortfarande finns många frågor kvar att besvara innan fjärrundervisningen kan utökas:

– Hur stor del av en elevs skolvecka ska få vara via fjärrundervisning och behövs särskild kompetens hos lärarna?

Budskapet från den socialdemokratiska utskottsordföranden var dock tydligt: digitaliseringen ska få ett betydligt större utrymme i skolan.

– Om digitaliseringen inte har en naturlig plats i skolan kommer det bli mycket svårare för människor att ta till sig kunskap och vara en del av arbetsmarknaden i framtiden, avslutade Lena Hallengren.

Aktuell skolpolitik hålls i Skellefteå den 31 augusti till den 1 september och arrangeras av Region Västerbotten i samarbete med Skellefteå kommun. Läs mer om konferensen och ladda ner programmet här.

Hela konferensen livestreamas på www.regionvasterbotten.se/direkt.

För mer information:

Tobias Thomson

070 – 636 29 31, tobias.thomson@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör Region Västerbotten

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

 

Skriv ut
31 augusti, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer