Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten

Lyssna

Region Västerbotten får 1,75 miljoner för jobb till gruv- och mineralnäringen

Region Västerbotten erhåller 1,75 miljoner kronor för att utveckla jobb inom gruv- och mineralnäring under 2014–2015. Region Västerbotten är det organ som är regionalt utvecklingsansvarig för frågor som rör gruv- och mineralnäring och kompetensbehov.

Region Västerbotten erhåller 1,75 miljoner kronor för att utveckla jobb inom gruv- och mineralnäring under 2014–2015. Region Västerbotten är det organ som är regionalt utvecklingsansvarig för frågor som rör gruv- och mineralnäring och kompetensbehov.

– Att få ett uppdrag att utveckla arbetstillfällen i länet är ett naturligt uppdrag för den organisation som har ansvaret för länets kompetensplattform och framtagande av regional utvecklingsstrategi, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Regeringen ger Region Västerbotten i uppdrag att utarbeta planer för hur man kan möta gruv- och mineralnäringens långsiktiga behov av nyanställningar.

– Vi vet att det finns stora möjligheter med gruv- och mineralnäringen, samtidigt ställer vi krav på regeringen för att säkra åtgärder vid miljöpåverkan och långsiktig utveckling i regioner med gruvor, säger Erik Bergkvist.

Totalt rör det sig om 8 miljoner som även berör flera län. I Norrbotten och Västmanland är det Länsstyrelserna, i Dalarna och Örebro är det Regionförbunden som är ansvarig för utvecklingsfrågor inom gruv- och mineralnäring och kompetensutveckling.

Näringsdepartementet beskriver i presstext att prognoser från Arbetsförmedlingen visar att gruvnäringen kan komma att behöva rekrytera omkring 5000 personer de kommande åren. Branschföreningen SveMin pekar på ett behov om upp till 15 000 nyanställningar fram till 2025. Ett ökat behov bedöms bland annat att finnas för geologer och civilingenjörer.

Regeringens beslut är en del av Sveriges mineralstrategi. Målet med mineralstrategin är att Sveriges mineraltillgångar ska nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt, med beaktande av ekologiska, sociala och kulturella värden.

Läs Näringsdepartementets presstext som felaktigt anger Länsstyrelsen Västerbotten som mottagare av uppdraget. http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/225459

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se072 222 73 43

Skriv ut

3 oktober, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer