Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Mona-Lisa Norrman (V), landstingsråd i Jämtland berättar om miniseminariet: Smart specialisering och Horizon 2020.

Lyssna

Regionerna måste våga göra tuffa val

Alla föredragshållare vid seminariet Smart specielicering och Horizon 2020 var eniga i att regioner måste våga göra tuffa val.
Om Europa ska bli starkt på en internationell forskningsarena då kan man inte låta tusen blommor blomma säger Lars Wikman, Umeå universitet.

Alla föredragshållare vid seminariet Smart specielicering och Horizon 2020 var eniga i att regioner måste våga göra tuffa val.
Om Europa ska bli starkt på en internationell forskningsarena då kan man inte låta tusen blommor blomma säger Lars Wikman, Umeå universitet.

Vid seminariet inledde Lars Wikman med att berätta om viktiga punkter i Horizon 2020 som ska bli det nya programmet för forskning och innovation. Programmet trycker extra på att det är i små och medelstora företag som innovationsutvecklingen kommer att ske.

– Men hur ska det gå till när vi i princip inte har ett enda företag i nuvarande program?

Horizon 2020 är ett globalt program för att möta stora globala utmaningar som till exempel hälsofrågor, cancer och diabetes. Tanken är också att det ska göra Europa starkare på en internationell forskningsarena.

– För att det ska bli möjligt då måste politiken våga göra tuffa val, det går inte genom att låta tusen blommor blomma, säger Lars Wikman.

Han gillar inte programmets starka fokusering på att lösa problemen som uppstår i stora städer med den snabba urbaniseringen och önskar förenklad administration.

Norrbotten försöker hitta sin smarta specialisering i skärningspunkterna mellan fokusområden som exempelvis mellan industri och de kreativa näringarna.

– Det är där innovationerna kommer ske, säger Per-Erik Andersson, Länsstyrelsen Norrbotten.

Jörgen Niemann, Region Västerbotten berättar om arbetet med regional utvecklings- och innovationsstrategi och han får beröm från publiken om det gedigna inkluderingsarbetet där parter från i princip alla länets organisationer har deltagit.

Men såväl deltagare från universitet och samhällsorganisationer från de fyra länen beskriver svårigheten att hitta den smarta specialisering som gör att vi kan konkurrera på en global marknad.

Ett förslag är att vända på och göra de tre negativa begreppen: mörkt, kallt och långt bort till en konkurrensfördel och Mittuniversitetet återger sina tuffa val och deras profilområden: skogen som resurs, industriell it, turism och upplevelse och hälsa med idrottens teknologi.

Forskare samlar sig för att utveckla kunskapen om innovationer i glesa miljöer.

– Hur ska vi hinna med att förbättra landsbygdens infrastruktur innan urbaniseringen har gjort slut på landsbygden? undrar Mona-Lisa Norrman i avslutningen.

Publiken enades dock om att en förutsättning är att man tror att det ska gå.

Miniseminariet ägde rum i anslutning till konferensen för Europaforum Norra Sverige den 14-15 mars 2013 i Luleå.

Skriv ut

18 mars, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer