Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Workshop i Lycksele 19 nov för lärare

 

Projekten SUPER- vid Region Västerbotten och QoG vid Göteborgs universitet bjuder in till kompetensutveckling i frågor om demokrati och välfärd!

 

Tid

Torsdag 2015–11–19, kl. 9.00–15.30

Plats

Hotell Lappland i Lycksele.

Både tid och plats har valts för att underlätta deltagande för hela länet och sammanfaller dessutom med skolchefs- och socialchefskonferensen vilket möjliggör samåkning.

OBS! Workshopen kommer att webbsändas av MediaCenter på följande adresser:

www.regionvasterbotten.se/direkt

www.pedagogvasterbotten.se/direkt

Målgrup  

Inbjudan riktar sig framförallt till lärare i samhällskunskap men är öppen för alla med intresse för forskning om demokrati och välfärd och hur detta kan användas i en skola där ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” 1 kap. 5 § 3:e stycket, skollagen (2010:800).

Innehåll

Resultat från forskningsprojektet QoG vid Göteborgs universitet som står för “Quality of Government”.

Resurser för undervisning och workshop.

Föreläsningar och presentation av prof. Sören Holmberg m.fl.

Se mer information i denna inbjudan.

Kostnad

Ingen!

(QoG står inte bara för ”Quality of Government” utan även för konferenskostnader, fika och lunch. Observera dock att anmälningar är bindande, för hållbar utveckling.)

Anmälan

Anmälan senast 2015–11–12 har passerats.

(Kontakta SUPER- efter detta med förfrågan om plats.)

Uppdaterad 5 juli, 2016 kl 13:16 av Per-Daniel Liljegren