Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

SUPER-X

XeXamensarbeten som ett led i skolutveckling

Nu kan du anmäla önskemål om ämnen för examensarbeten vid Umeå universitet.Lärarhögskolan och SUPER- arbetar med fortsatt utveckling av verksamheten och du kan också lämna allmänna synpunkter här via e-post.

Tänk på följande (om du representerar en skola eller kommun).

  • Registrera uppdrag via portalen www.umu.se
  • Examensarbete är ett vetenskapligt arbete för studenten (med sedvanliga krav på vetenskaplig grund, teori och empiri). Samråd med student och handledare efter kontakt för att planera innehåll och omfattning.
  • Examensarbeten för lärarstudenter måste ha ett skolämne som inriktning.
  • Andra områden är dock möjliga för studenter på andra program, t.ex. juridik, idrottsmedicin, organisationsteori, turism, folkhälsovetenskap m.m.

Vi arbetar också på en bank med studenters önskemål som intresserade skolor och kommuner kan botanisera i. Här kan du ta del av flera inspirerande exempel och vi ägnar hela samverkansforumet 14 september 2015 åt kopplingen mellan examensarbeten och skolutveckling, och rutiner för vårt gemensamma arbete.

Obs! Nu kan du även använda SUPER-KUL för att anmäla frågeställningar du vill få vetenskapligt belysta, studera eller beforska.

Uppdaterad 15 mars, 2017 kl 8:58 av Per-Daniel Liljegren