Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Om SUPER-

Skolutveckling i praktiken på evidens av relevans

Syfte

  • att på vetenskaplig grund och med beprövad erfarenhet utveckla professionen, praktiken och pedagogiken så att alla barn och elever får de bästa förutsättningar för lärande och utveckling, så långt som möjligt.

Mål

  • att de elever som lämnar skolan ska ha med sig förmågor, kunskaper och lust att lära vidare som ger förutsättningar för ett rikt vuxenliv, samt gör dem starka och attraktiva på en kommande arbetsmarknad.

Strategi

Även själva arbetssättet i SUPER- strävar efter att vila på evidens, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den valda modellen är under utveckling och kombinerar det salutogena perspektivet med grundläggande principer för evolution under starkt skilda förutsättningar.

Presentationer

Det finns flera presentationer för olika målgrupper att ta del av. Du kan också boka tid för en s.k. SUPER-dialog mellan din kommun och ledningen för SUPER-. Fundera inför ett sådant möte på följande:

  • På vilket sätt kan SUPER- bidra till utvecklingen i din kommun?
  • Hur kan din kommun bidra till SUPER-, för att få en utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för alla barns och elevers bästa?
  • Vad tycker du att vi ska prioritera att göra tillsammans?

Uppdaterad 28 mars, 2015 kl 15:25 av Per-Daniel Liljegren