Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Salutveckling

Salutveckling

Det finns en mängd olika teorier och modeller för skolutveckling (för att inte tala om definitioner av själva begreppet skolutveckling). I vår region finns dock stora skillnader i lokala förutsättningar, alltifrån Risbäcks skola i Dorotea kommun med ungefär 5 elever i åldern F–6, till Dragonskolan i Umeå med ca 2200 gymnasielever. Hur kan man skapa en optimal utveckling för så olika skolor med så skilda villkor?

Den övergripande strategin i SUPER- är en kombination av två grundläggande perspektiv, som är synnerligen allmänna, men har revolutionerat det mänskliga tänkandet: evolution och det salutogena perspektivet.

Kanske tycker du detta låter abstrakt och krångligt. Jag har i själva verket försökt välja en strategi som är ”så enkel som möjligt men inte enklare” och som samtidigt är robust, allmän, och brett tillämpbar, och bygger på universums mest beprövade erfarenhet, inte bara för biologiskt liv som t.ex. multiresistenta bakterier, utan även för kvark-gluon-soppan vid tidens början, hjärnans utveckling, artificiell intelligens, lingvistik, kreativitetsforskning, kvalitetsarbete, mode och helt ”vanlig” produktutveckling, då nya versioner av program och datorer ständigt avlöser varandra. (Detta var knappast något jag fick lära mig i söndagsskolan men idag håller t.o.m. påven med, och liknande tankegångar finns även hos aposteln Paulus och andra tänkare.)

Se själv hur enkelt evolutionen fungerar och vilken nytta våra skolor kan ha av den!

Uppdaterad 28 mars, 2015 kl 23:51 av Per-Daniel Liljegren