Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Evolution

”Utvecklingsgaranti”

En häpnadsväckande enkel sammanfattning av evolutionens principer är följande algoritmiska beskrivning.

Om det finns

  • Variation
  • Selektion
  • Arv

uppstår evolution (”utveckling”).

Nackdelen med en så enkel och allmän teori är svårigheten att falsifiera den. Modellen innebär ju snarast att det alltid uppstår utveckling så fort villkoren är uppfyllda, och skulle det inte inträffa, drar vi helt enkelt  slutsatsen att något villkor saknas.

Vilken utveckling som uppstår beror dock på hur rik variation som finns, vilken kvalitet som finns i selektionen och vilka möjligheter till arv som står till buds. I denna mening är modellen inte alls innehållslös: Utfallet beror i högsta grad på hur vi säkerställer att villkoren är uppfyllda!

En enkel tillämpning i SUPER- är följande.

  • Skapa och synliggör variation av undervisningsmetoder, organisationsmodeller, ledningsstrategier, pedagogiska och andra idéer, ”memer” etc.
  • Välj ut framgångsrika exempel utifrån uppställda kriterier på evidens (i vid mening, som tar hänsyn till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, juridik, etik, ekonomi och lokala förutsättningar).
  • Sprid de ”bästa” idéerna (enligt dessa kriterier), låt goda exempel befrukta varandra och utveckla nya – ännu bättre – idéer och modeller.

Mänsklig utveckling?

I SUPER- är det praktiken som ska utvecklas vilket innebär att människor ska förändras. Det har dock inte varit så vanligt med ”evidens för hur man inför evidens”. Vissa studier visar att endast 27% av sådana försök, också innehöll någon teori om hur människor förändras. Även här finns många olika teorier om beteendeförändring (se t.ex. Prochaska), men det övergripande perspektiv som valts i SUPER- är återigen, ”så enkelt som möjligt men inte enklare”: i detta fall det salutogena perspektivet.

Uppdaterad 28 mars, 2015 kl 15:05 av Per-Daniel Liljegren