Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Salutvecklingens detaljer

Salutveckling

Salutveckling innebär nu att vi ska säkerställa variation, selektion och arv på ett salutogent sätt – så att KASAM stärks!

Från modellens enkla raster i tabellen ovan, kan vi identifiera nio olika rutor vi behöver fylla med innehåll. Detta blir i slutändan en mer eller mindre lång checklista att kontrollera, förhålla sig till, och reflektera över. Det är först när denna mer utvecklade modell har formulerats som det också är möjligt att falsifiera den.

Detta kan i själva verket ge många olika teorier för skolutveckling beroende på hur man viktar olika delar. För t.ex. elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och starkt begränsade exekutiva funktioner (eller helt ”vanliga vuxna” under stark stress) kan man behöva stärka särskilt förutsägbarheten genom planerade och strukturerade aktiviteter, snarare än att försöka stimulera till ett kreativt kaos. Vid ADHD kan man behöva vara extra noga med hanterbarheten och ”portionera informationen” så man inte överbelastar det redan överfyllda arbetsminnet.

Vad man än gör behöver man dock alltid prioritera delaktighet för att stärka känslan av meningsfullhet eftersom det är själva motivationskomponenten i KASAM och förefaller ha en allmängiltig betydelse.

Ju tydligare man formulerar ”sin” skolutvecklingsteori, desto enklare är det att testa om den håller måttet – trots ihärdiga försök att falsifiera den.

(Den uppmärksamme läsaren har säkert redan märkt hur vissa ”salutogena tekniker” används i denna information, t.ex. ”du-till-vi-perspektivet”, ”sammanhangsmarkeringar”, strukturer och processer för att stimulera till delaktighet, förutsägbarhet och balans. Det är inte svårare, i och för sig, än att stämma ett piano!)

Uppdaterad 28 mars, 2015 kl 15:31 av Per-Daniel Liljegren