Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Samverkansforum

Samverkan – ett nyckelord och flera problem

I en alltmer komplex värld är samverkan något av ett nyckelord. Samverkan finns också inskrivet i lagar och förordningar och i en mängd andra dokument som styr verksamheter, projekt och arbetssätt.

I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta. (1 kap. 2 § högskolelagen)

Samtidigt har skola och utbildning ett behov av forskningsresultat på många olika nivåer och för många olika syften. Inte minst gäller detta skollagens krav på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet där både utbildningens innehåll och den pedagogik som används omfattas av bestämmelsen. (Prop. 2009/10:165)

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (1 kap. 5 § 3:e stycket, skollagen)

Lärarutbildning och kompetensförsörjning är andra viktiga områden där samverkan mellan skolor och universitet är helt nödvändig – men hur kan det ske?

”One problem – no problem. Two problems – many problems.”, lärde jag mig av en bekant i Polen för många år sedan.

Samverkansforum – en lösning på flera problem

Ett sätt att utveckla samverkan mellan skola och universitet är genom det samverkansforum som Region Västerbotten och Umeå universitet regelbundet kallar till. Kontaktpersoner från kommunerna möter då representanter för Umeå universitet för samtal om skolutveckling, forskning, lärarutbildning m.m. Det är därför en mycket naturlig del av SUPER- (som ju står för ”Skolutveckling i praktiken på evidens av relevans”).

För att ”sluta snacka och börja samverka” hänvisar jag här till mer information på Umeå universitets webbsidor om just samverkansforum.

Uppdaterad 6 april, 2017 kl 15:43 av Per-Daniel Liljegren