Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

SUPER-KUL

Kunskap, undervisning och lärande är KUL – och i kombination med projektet skolutveckling i praktiken på evidens av relevans – helt enkelt SUPER-KUL!

Vi söker lärare, rektorer, skolor och kommunerforskare, doktorander, studenterinstitutioner och universitet intresserade av samverkan i forskningsprojekt inom utbildningsvetenskap. Forskning kan ta lång tid att planera och få finansiering för, så intresseanmälan är fortlöpande och långsiktig, men kortare undersökningar och examensarbeten är också välkomna.

SUPER- har inga egna forskningsresurser (men en del ”mäktiga vänner”) och arbetar med ansökningar till myndigheter, fonder och stiftelser för att stimulera utvecklingen av utbildningsvetenskap. SUPER-KUL är en enkel ”halvautomatisk” kontaktyta, där intresserade kan hitta varandra.

Du som forskare behövs för att säkerställa vetenskaplig kvalitet – du som lärare, rektor eller skolchef för att säkra forskningens relevans för praktiken! Evidens är ett komplext begrepp men tillsammans kan vi lära mer än ensamma.

  • Se förslag hittills (via webbsida, PDF eller Excel, uppdateras ungefär var 5:e minut) och kontakta varandra vid intresse.
  • Anmäl gärna kontaktuppgifter och intressen för nya projekt i formuläret nedan.
  • Lämna eventuellt övriga synpunkter via mejl.

Uppdaterad 6 april, 2017 kl 15:43 av Per-Daniel Liljegren