Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Digitala lärtekniker ger elever möjlighet att exempelvis samarbeta med elever på andra skolor.

Lyssna

Trivsel ger bättre resultat i skolan

– Att våra ungdomar mår bra när de är i skolan är helt centralt för att de ska lyckas med sina studier, säger Hans Lindberg (S)

– Att våra ungdomar mår bra när de är i skolan är helt centralt för att de ska lyckas med sina studier, säger Hans Lindberg (S), ordförande utbildningsdelegationen, Region Västerbotten.
Hur ungdomar mår i skolan kommer behandlas ur många perspektiv på årets konferens Aktuell skolpolitik med tema ”Att vara någon – att se och bli sedd i skolan”.
Konferens i Piteå 30 och 31 augusti

150 deltagare kommer under två dagar lyssna på bland annat Lars H Gustafsson”Elevhälsan börjar i klassrummet” och flera representanter från Skolverket om hur kommuner och lärare kan förbättra elevernas situation i skolan.

Konferensen gästas av Ibrahim Baylan (S). utbildningspolitisk talesperson och vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Hans Lindberg berättar att en ny rapport från Friends visar att 29 procent av eleverna i årskurs 3–6 har någon gång under det senaste året blivit kränkta av annan elev på skolan.
Läs Friends rapport: http://friends.se/press/nyhetsarkiv/ny-rapport-fran-friends

– Det är inte acceptabelt att det ser ut på det här sättet och något som vi kommer behandla inom Region Västerbottens samverkansfunktioner med kommuner och skolor i Västerbotten, säger Hans Lindberg.

I dagarna har också Skolinspektionen släppt en rapport där de pekar på att elever som utsätts för kränkningar och trakasserier har en ökad risk för skolfrånvaro och försämrade studieresultat.
Läs Skolinspektionens rapport:http://www.skolinspektionen.se/Documents/Rapporter/spara-2012/Regeringsrapport-En-skola-med-tilltro-lyfter-alla-elever-1-juni-2012.pdf

Se bifogat programblad:http://www.regionvasterbotten.se/dokument/doc_download/589-i-aktskolpolitik120830.html

För mer information
Hans Lindberg (S), ordförande utbildningsdelegationen, Region Västerbotten, 070 589 01 66
Katarina Sjöström, strateg för utbildningsfrågor vid Region Västerbotten, 070 377 37 20

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten, 072 222 73 43

Skriv ut

28 augusti, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer