Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Barns och ungas hälsa

Länsgrupp Barn och unga har sitt ursprung i ROBUST-gruppen (Regional Omtanke Barn och Unga i Samverkan och Tillit) – vilken bildades för att hålla samman strategiska samverkansfrågor om barns och ungas hälsa i Västerbottens län. Gruppen diskuterar barn och unga, strukturer, samverkan och resultat i ett helhetsperspektiv. Ambitionen är att underlätta och understödja konkret samverkan som förbättrar barns och ungas hälsa.

 

En strategisk plan för åren 2015-2017 för barns och ungas hälsa i Västerbottens län, är gruppens arbetsplan. Till den finns en aktivitetsplan för 2015-2017 kopplad.

Syfte

Syftet med Länsgrupp Barn och ungas arbete är att förbättra barns och ungas hälsa i Västerbottens län genom att:

  • Sprida kunskap om barns och ungas hälsa
  • Identifiera förbättringsområden
  • Stärka samverkan mellan de aktörer som arbetar med att förbättra barns och ungas hälsa
  • Bygga upp en strukturerad samverkan där olika aktörers roller och uppdrag är tydliga

Organisation

Länsgrupp Barn och unga består av chefer från olika verksamhetsområden i länets kommuner och i landstinget. Regiondirektören i Region Västerbotten har utsett tre chefer från elevhälsan och tre socialchefer från länet. På motsvarande sätt har landstingsdirektören utsett fem ledamöter från landstinget från följande områden; närsjukvård, specialiserad vård, handikappvård, primärvård och tandvård. Ordförandeskapet alternerar mellan kommun och landsting. Region Västerbotten ansvarar för sekretariatet i gruppen. Länsgrupp Barn och unga fungerar som beredande organ till AC Konsensus.

Mötesplan i Länsgrupp Barn och unga 2016

5 feb, 9-15, Skellefteå

12 maj, 9-12, Umeå

14 sep, 9-15, Umeå

24 nov, 9-13, Lycksele

 

Uppdaterad 27 oktober, 2016 kl 10:40 av Jörgen Boström