Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Gymnasiesamverkan

Blankett-Gymnasieskola-Tilläggsbelopp-begäran-och-beslut.Ett samverkansavtal kring gymnasieutbildning har undertecknats av alla 15 kommuner i Västerbottens län. Det innebär bland annat att ungdomar i länet fritt kan ansöka till nationella program och inriktningar även om utbildningen finns i hemkommun.

Samverkansavtalet är resultatet av den gymnasieutredning som tiokommungruppen initierade i början av 2005. Ett annat resultat är detlänsgemensamma gymnasieantagningskansliet i Vindeln, som startade sin verksamhet i september 2007. Utredningen resulterade också i gemensamma principer för beräkning av interkommunal ersättning. Dessa finns med i samverkansavtalet.

Region Västerbotten arrangerar en årlig konferens där kommunerna samråder om utbudet av gymnasieutbildningar. Formerna för samverkan och samråd mellan kommunerna är fortfarande under utveckling.

AVTALET

2011-01-01 Kommunala samverkansavtalet om gymnasieutbildning i Västerbottens län (inkl. bilaga 1-3) (123.21 kB)

PRESENTATION om bakgrunden till samverkansavtalet om gymnasieutbildning i Västerbottens län 131003


BILAGOR TILL AVTALET

Bilagor till samverkansavtalet.

Förtydligade rutiner IKE gymnasiet
Överenskommelse på presidie- och skolchefskonferens den 20-21 februari 2014 om bilaga till det Kommunala samverkansavtalet om gymnasieutbildning i Västerbottens län från och med 2011-01-01 som förtydligar rutiner runt interkommunal ersättning.


LÄNSPRISLISTA

Utbildningsdelegationen beslutade 20111109 att rekommendera länets kommuner att, i tillämpliga delar, använda en gemensamt framtagen länsprislista som presenterades vid presidie- och skolchefskonferensen 20110930. Beräkningsmodellen utgår från samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län.

Skälen till länsprislistan är att

– skapa den transparens i kommunernas interkommunala avgifter som inte minst kommuner utan egen gymnasieskola efterfrågar.

– länsprislistan används som underlag för tilldelningsbeslut för bidrag till fristående skolor

Länsprislistan 2015

Länsprislistan 2014

Länsprislistan 2016

lansprislistan-2017

Länsprislistan 2018

 

TILLÄGGSBELOPP

Enligt samverkansavtalet ska länet ha rutiner för tilläggsbelopp. På gymnasiekonferensen den 11 april 2013 fick gymnasieekonomnätverket i Västerbottens län i uppdrag att se över rutinerna för ansökan om tilläggsbelopp inom gymnasieskolan.  Vid presidie- och skolchefskonferensen den 3 oktober 2013 kom man överens om att använda de för ändamålet framtagna blanketterna för tilläggsbelopp. Se nedan

Blankett-Gymnasieskola-Tilläggsbelopp-begäran-och-beslut.

Blankett Gymnasieskola Tilläggsbelopp, begäran och beslut, förlängning

Blankett Gymnasieskola Begäran och beslut förlängd undervisning

Uppdaterad 21 mars, 2018 kl 9:06 av Tobias Thomson