Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Interkommunal ersättning för barn och unga upp till 16 år

Utbildningsdelegationen gav den 1 oktober 2009 en arbetsgrupp uppdraget att ta fram ett förslag till gemensamma riktlinjer för interkommunal ersättning i länet för barn och unga upp till 16 år. Arbetsgruppen bestod av representanter från kommunernas skolförvaltningar och samordnades av Region Västerbotten.

Riktlinjerna med tillhörande dokument har reviderats under hösten 2012 för att gälla från 2013 och finns här nedan.

Beslut om riktlinjerna fattas i kommunerna. Kommunernas beräkningar utifrån de gemensamma riktlinjerna sammanställs av Region Västerbotten, vilka sedan publiceras här på hemsidan.

Riktlinjer interkommunala avgifter barn och unga upp till 16 år i Västerbottens län fr.om. 2013

Resursbegäran-och-beslut-om-tilläggsbelopp-fr.o.m-2013

Avtal om interkommunal placering i Västerbottens län

Mall för sammanställning interkommunala avgifter barn och unga upp till 16 år i Västerbottens län fr.o.m 2013

Sammanställning av interkommunala ersättningar i länet för barn och unga upp till 16 år 2014 finns här nedan.

2014 Sammanställning interkommunala avgifter BoU upp till 16 år (140520)

Uppdaterad 4 augusti, 2014 kl 16:38 av Jörgen Boström