Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Vård och omsorgscollege presenterar Joakim Dahlgren – en av språkombudsutbildarna i Västerbotten

Som ett led i att möta fler med annan språkbakgrund på den svenska arbetsmarknaden har Vård- och omsorgscollege i samverkan med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum startat utbildning för språkombudsutbildare.

Dessa ska sen utbilda språkombud ute på arbetsplatser som kan handla om allt ifrån att hjälpa kollegor med frågor om vardaglig språkanvändning till att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska.

Du håller just nu på att bli en språkombudsutbildare, kan du berätta vad det innebär? 

Vi är nu mitt uppe i vår utbildning nu nere på äldrecentrum i Stockholm och vi har kommit halvvägs. Den kommer att pågå hösten 2016 och vara klart i december. Utbildningen består av 4 fysiska träffar med mellanliggande arbete mellan träffarna. Det mellanliggande arbetet motsvarar 6 dagar. När vi är färdiga med vår utbildning så är tanken att vi ska utbilda språkombud ute på arbetsplatserna. Deras roll kommer att vara att bland annat stötta kollegor när det gäller språkutveckling.

Vad tror du blir den främsta nyttan med att du nu blir en språkombudsutbildare? 

Man kan redan idag se att det ute i de olika arbetsplatserna efterfrågas något nytt när det gäller språkutveckling. Jag tror att det är ett flertal faktorer som vi som språkombudsutbildare kommer att kunna bidra till. Det gäller bland annat av vikt för den framtida kompetensförsörjningen till vård och omsorg där rekryteringsbehovet kommer att vara enormt. Men vi kommer även vara en del i att utveckla och kvalitetshöja de organisationer vi i dagsläget kommer att jobba emot. Tror också att det kommer att vara en bidragande faktor när det kommer till att förbättra integrationen i vårt samhälle för nya individer i det svenska samhället. Men jag tror att vi även skulle kunna vara till nytta för andra typer av verksamheter. Vård och omsorg är inte de enda verksamheterna som kommer att stå inför en stor utmaning när det gäller kompetensförsörjning. Det kan gälla både andra offentliga verksamheter men även privat näringsliv.

Varför blev du undersköterska och hur såg vägen dit ut?

Jag jobbar idag som vårdbiträde inom äldreomsorgen. Jag har tidigare jobbat bland annat inom industrin. Jag började vikariera inom äldreomsorgen när jag gick en utbildning på campus i Skellefteå. Tanken var från början inte att jag skulle fortsätta jobba kvar när utbildningen var klar. Men jag trivdes så bra så jag blev kvar ändå. Nu har det gått ca 15 år sedan min första dag och jag är fortfarande kvar.

Vad är det bästa med ditt jobb/ starkaste fördelarna?

För mig är det att det är ett arbete som innebär ständiga möten med människor. Det är otroligt givande med dessa dagliga möten med människor. Man fortsätter ständigt att utvecklas i sitt yrke, trots allt så är den ena dagen aldrig den andra lik.

Vilka karriärmöjligheter finns inom yrket?

I dagsläget är det främst ett antal YH – utbildningar, exempelvis demensspecialiserad undersköterska som vi har här i Skellefteå.

Hur tror du att man skulle kunna få fler att söka sig till yrket?

Det klassiska svaret är en högre lön, men även att man höjer statusen på yrket. Sedan tror jag att det är otroligt viktigt att man tydliggör vad arbetet innebär. Det är trots allt ett ytterst kvalificerat arbete idag

Hur har din syn på yrket förändrats sen du började jobba med det?

Det har varit en snabb utveckling av arbetet sedan jag började. Kraven på oss som arbetar med detta har ökat markant.

Hur skulle du vilja förändra yrket och branschen du är inom?

Jag tror att det som är viktigast att de som arbetar inom yrket har rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete. Det är också viktigt att man känner att man kan utvecklas inom sin yrkesroll. Man ska inte behöva byta yrke för att gå vidare i sin karriärutveckling.

Finns det andra yrken och branscher som du i din yrkesroll skulle vilja samverka mer med?

Jag tror att vi generellt behöver bli bättre på att samverka över förvaltningsgränserna för att tillsammans utveckla våra verksamheter. Sedan är det självklart så att vi måste fortsätta att utveckla vårt arbete utifrån de olika professionerna som vi redan i dagsläget samarbetar med. Utifrån det med yrkesutveckling för våran yrkesroll så är det av största vikt med ett gott samarbete med skolan.

Varför väljer du att jobba och bo i Skellefteå, Västerbotten?

Jag trivs mycket bra i Skellefteå då det är en fantastisk stad att bo och leva i. Självklart var det så att det fanns funderingar på att testa vingarna i någon annan stad när jag var yngre. Men jag blev kvar och det ångrar jag verkligen inte. Sedan är Västerbotten ett otroligt län. Vi är bortskämda med en otrolig variation i länet. Allt från våra städer och inland med bland annat fjällvärlden.

Skriv ut
10 november, 2016 |
Åsa Bygdeson
Åsa Bygdeson

Kommentarer