AT på Lycksele lasarett

Lycksele, staden i södra Lappland, har cirka 12 600 invånare. Här finns bra service, god tillgång till boende och ett stort utbud av fritidsaktiviteter. Lycksele lasarett är ett länsdelssjukhus med ett upptagningsområde som omfattar hela södra Lappland med nästan 40 000 invånare. Vi har certifierats av SYLF för att vi har en "schysst rekrytering".

Rekryteringen med tillträde till hösten 2019 är nu stängd och vi välkomnar nya sökande till nästa ansökningsomgång som startar den 9 september, då med tillträde vårterminen 2020. Sista ansökningsdag 2 oktober 2019. Vi tar enbart emot ansökningar i vårt digitala sökverktyg, se länk nedan. Välkommen med din ansökan!

Den nya gruppen börjar den 26 augusti 2019 med två veckors introduktionsutbildning innan de kliniska placeringarna startar.

Här finns bred elektiv sjukvård samt akutverksamhet inom kirurgi, anestesi, invärtesmedicin, stroke, rehab, gynekologi, förlossning och röntgen. Regionens ambulanshelikopter är stationerad här och du kan få följa med på uppdrag under anestesiplaceringen. Mottagningsverksamhet finns också inom länsklinikerna ögon, barn- och ungdomsmedicin samt barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och reumatologi.

I upptagningsområdet finns sju sjukstugor samt två hälsocentraler i Lycksele. I glesbygden är primärvården första instans oavsett sjukdomstillstånd och tid på dygnet. Sjukstugorna kan liknas vid ”mini-lasarett” med röntgen, akutvårdsplatser för observation och akutvård, eftervård och palliativ vård.

Kommunikationerna är goda med exempelvis direktflyg till Arlanda. Till Umeå åker du med bil, buss eller tåg på mindre än två timmar och till fjällen, som Tärnaby och Kittelfjäll tar det knappt tre timmar.

Två gånger per år tillsätts 6 AT-block. De omfattar 21 månader fördelade på kirurgi inklusive anestesi (6), medicin och rehabilitering (6), psykiatri (3) och allmänmedicin (6).

Utbildning och kompetensutveckling

I början av tjänstgöringen går du en veckolång kurs på internat inom akutmedicin/traumatologi och A-HLR, som förberedelse för arbetet på akutmottagningen. På vårvintern ordnas en tredagars primärvårdsutbildning i fjällmiljö i anslutning till primärvårdsplaceringen. En tvådagars utbildning i försäkringsmedicin ingår också. Du får även 20 000 kr i ekonomiskt stöd för att delta i andra utbildningar eller kurs inom landet.

Förutom handledning av erfarna kollegor arrangeras en utbildningsdag varje månad. Vissa kliniker har regelbunden undervisning medan andra utbildar utifrån AT-läkarnas önskemål.

På akutmottagningen delar du jouren med en erfaren ST-läkare i ett samjoursystem under kvällar, nätter och helger.

Handledning

Det finns en studierektor för lasarettet och en för primärvården samt en namngiven handledare på dina olika placeringar.

Anna Mattsson HR-partner, Lycksele
E-post
anna.v.mattsson@regionvasterbotten.se
Mobil
072-533 91 48