NYHETER 2022-12-12

Vaccination viktigt när smittspridningen ökar

Smittspridningen av luftvägsinfektioner fortsätter att öka i Västerbottens län. Det rör sig om både influensa, covid-19 och RS-virus. Det är viktigt att de som rekommenderas vaccination ser till att vaccinera sig så snart som möjligt, eftersom möjligheterna till vaccination sig kommer att vara begränsade under jul och nyår.

Antalet konstaterade fall av influensa fortsätter att öka snabbt. Under föregående vecka konstaterades 101 fall av influensa i länet, jämfört med 53 fall veckan innan. Just nu ökar smittspridningen framför allt i södra Lappland och i Umeåområdet. Smittan finns i alla åldersgrupper.

Även antalet fall av covid-19 har ökat. Förra veckan bekräftades 304 fall, att jämföra med 265 fall veckan innan. För covid-19 ökar smittspridningen främst i Skellefteåområdet och i södra Lappland.

Även antalet fall av RS-virus ökar från 5 fall vecka 48 till 14 fall vecka 49.

– Vi har väldigt stor smittspridning just nu. För influensa har vi högst andel smittade i hela landet och fallen fortsätter att öka. Därför är det viktigt att de som rekommenderas vaccination mot influensa och covid-19 tar de doser som erbjuds, om man inte redan har tagit dem. Vi har god tillgång till vaccin, säger Therese Thunberg, biträdande smittskyddsläkare, Region Västerbotten.

I dagsläget har ungefär 60 procent av alla som är 65 år eller äldre vaccinerat sig mot influensa.

Under jul och nyår kommer möjligheterna att vaccinera sig vara begränsade, då både hälsocentralerna och de centrala vaccinationsmottagningarna i Skellefteå och Umeå drar ner på sin verksamhet. Den som vill vaccinera sig bör därför passa på nu.

– I år kan vi ju faktiskt träffa våra nära och kära i jul, och då är det bra om man hunnit vaccinera sig tills dess så att man har ett skydd, säger Therese Thunberg.

Minska risken att bli sjuk

Det finns flera saker som går att göra för att minska risken att bli smittad.

– För alla luftvägsinfektioner gäller samma råd för att minska risken att bli smittad. Tvätta händerna ofta, undvik att röra vid ögon, näsa och mun och undvik att träffa personer som du vet är sjuka. Och om du själv skulle bli sjuk är det givetvis viktigt att du stannar hemma så att du inte smittar någon annan, säger Therese Thunberg.

Fortsatt högt tryck på vården

På grund av den höga smittspridningen är trycket på vården fortsatt mycket högt.

– Det är högt tryck just nu, framför allt på akutmottagningarna och i primärvården där många av invånarna söker vård för just luftvägsinfektioner. Läget är ansträngt, men den som är akut sjuk ska känna sig trygg i att den kan söka vård som vanligt, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten.

Många som är sjuka i influensa eller covid-19 behöver inte söka vård.

– Vila, se till att dricka tillräckligt och använd receptfria läkemedel för att sänka febern. Sök vård om du plötsligt blir sämre, får bröstsmärta eller andningspåverkan såsom andnöd, säger Therese Thunberg.

1177.se finns fler råd för hur man kan lindra sina besvär.

Vaccinera dig

Tillbaka till nyhetslistan