NYHETER 2022-09-07

Våga fråga äldre om självmord

Lördag den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen. Under hösten 2022 erbjuder Region Västerbotten ett antal platser på utbildningen ”Våga fråga äldre” för att sprida kunskap om psykisk ohälsa och självmord.

Våga fråga äldre är en utbildning som görs av den ideella organisationen Suicide Zero.

– Det finns många äldre i samhället som är ensammare än de önskar och om fler är beredda att prata om psykisk hälsa finns det bättre förutsättningar att minska risken för självmord bland äldre, säger Johannes Dock, hälsoutvecklare på Region Västerbotten.

Utbildningsplatserna är öppna för både hälso- och sjukvårdsanställda och invånare i länet. Utbildningens innehåller bland annat fakta och myter om självmord, varningssignaler att uppmärksamma och hur man kan våga fråga och fortsätta ett samtal.

– Att våga stanna kvar i ett samtal om självmord är inte farligt. Många människor kan göra en viktig insats enbart genom att våga fråga och stanna kvar i samtalet, säger Emma Wasara, hälsoutvecklare och psykolog.

Våga fråga äldre (regionvasterbotten.se)

Tillbaka till nyhetslistan