NYHETER 2022-10-31

Validering av app som behandlar yrsel

Vi på MT-FoU är med och stöttar ett projekt som har som mål att i en klinisk prövning validera ett verktyg för att träna bort sin yrsel.

Läs gärna mer om projektet och de aktiviteter som sker i denna artikel: 

Artikel på regionens hemsida

Tillbaka till nyhetslistan