Digitalisering och medicinsk teknik

Digitala lösningar och innovationer är en viktig del för att klara morgondagens utmaningar för sjukvården och där ligger Region Västerbottens arbete i framkant. Digitalisering och medicinsk teknik är en förutsättning för att bedriva en modern, effektiv och jämlik hälso- och sjukvård.

Vi arbetar tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonal, beslutsfattare och invånare med förvaltning, utveckling, forskning och utbildning i områden som e-hälsa, informationsteknologi, medicinsk teknik och strålningsfysik.

Digitalisering och vård ska inte vara separata spår utan tillsammans ge patienten den bästa vården. Det innebär till exempel att utveckla nya maskiner, metoder och tekniker för att hälso- och sjukvården ska bli ännu bättre på att förebygga, diagnostisera och behandla.  

När du jobbar hos oss inom digitalisering och medicinsk teknik arbetar du för att skapa effektiva lösningar som ska underlätta för de som jobbar i vården och ge mer tid för möten med patienter. Nya lösningar gör det också möjligt för patienterna att vara delaktiga i sin vård.  

Vi samarbetar gärna med universitetsstudenter och välkomnar förfrågningar om praktik eller examensarbeten.

I verksamhetsområdet ingår

  • Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik Västerbotten
  • E-hälsa
  • IT Västerbotten
Sara Lewerentz Direktör för digitalisering och service
E-post
sara.lewerentz@regionvasterbotten.se
Maléne Holmgren Chefsassistent
E-post
malene.holmgren@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 70 85
Johan Daunfeldt HR-partner, Umeå
E-post
johan.daunfeldt@regionvasterbotten.se