Teleenheten

Med kunskap om mjukvaror och teknik samt en vinnande känsla för service ger vi förutsättningar för möten och samtal direkt eller på distans.

Vi ansvarar för och levererar:

 • Entrévärdsservice på Norrlands universitetssjukhus
 • Informationsservice på sjukhusen i Skellefteå och Umeå
 • Konferensrumsbokning på sjukhuset och regionens hus i Umeå
 • Patienttransportservice på sjukhuset i Umeå
 • Telefonisupport, fast och mobil, i hela länet
 • Teleservice, växel, i hela länet
 • Teleteknisk plattform för alla verksamheter i regionen

Hos oss arbetar:

 • Entrévärdar
 • Patienttransportörer, vaktmästare
 • Sjukhustelefonister
 • Systemadministratörer
 • Värdinnor
 • Avdelningschefer

 

Vår plattform

Regionen har cirka 11 000 telefonanknytningar, 2 500 mobiltelefoner och 3 000 personsökare. Våra sjukhustelefonister finns på tre orter men arbetar i samma tekniska plattform och med samma kö. Sjukhustelefonisterna är sedan 2009 auktoriserade och tar varje år hand om cirka 90 000 samtal.

Teleservice, växel och patienttransportservice har i Umeå öppet dygnet runt, året runt, medan övriga verksamheter är öppna vardagar under kontorstid. Tele-kundtjänst arbetar med support både via telefon och via direkta kundmöten. Vi administrerar alla beställningar som rör teleplattformen samt telefoner och tillbehör för fast och mobil telefoni.

Våra entrévärdar hjälper patienter och anhöriga att hitta rätt på sjukhuset. Patienttransport arbetar främst med att serva vårdverksamheter på Norrlands universitetssjukhus med att transportera inneliggande patienter mellan enheter.