Kirurgcentrum Västerbotten

Kirurgcentrum är en dynamisk arbetsplats där vi arbetar med förbättringsarbeten och spännande projekt.

Umeå

Vår verksamhet är indelad i sektionerna bröst- och endokrin kirurgi, kärl, kolorektal, övre gastroenterologi samt urologi. Vi ansvarar för kirurgin i norra sjukvårdsregionen som omfattar de fyra nordligaste länen.

Vi har fyra vårdavdelningar, kirurgmottagning, endoskopi- och behandlingsavdelning, urologmottagning, paramedicinenheten samt sexologiskt centrum. På mottagningarna gör vi även en del mindre operationer. På vårdavdelningarna arbetar vi med både pre- och postoperativ vård. Omvårdnaden präglas hos oss av en helhetssyn där många olika yrkeskategorier är engagerade och samarbetar för bästa resultat.

I samarbete med institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap inom medicinska fakulteten vid Umeå universitet bedriver vi framgångsrik forskning med både kliniskt och prekliniskt fokus. Flera forskargrupper bedriver studier inom ämnesområdena cancer, kärlsjukdomar, metabolism och fetma, bukväggskirurgi samt bråckkirurgi. Forskning i olika projekt pågår parallellt med den kliniska vården och det finns möjligheter till vetenskaplig och yrkesmässig meritering. I vårt uppdrag ingår också utbildning och vi tar emot studenter inom flera olika yrkesgrupper.

Lycksele

I Lycksele bedriver vi planerad vård för patienter från hela länet inom kirurgi, ortopedi och urologi. Vi är länets centrum för fetmaoperationer samtidigt som vi ansvarar för majoriteten av den akuta verksamheten för inlandets patienter.

Våra profilområden är protes-, bråck- och fetmakirurgi.

Kirurgi- och ortopedikliniken i Lycksele består av kirurgmottagning, vårdavdelning för pre- och postoperativ vård, endoskopienhet, cytostatikaenhet och en operationsavdelning med tillhörande centralsterilisering.

Hos oss arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och läkare. Vi tar också emot studenter för vårdplatsförlagd utbildning.

Här i Lycksele värnar vi om kompetensutveckling inom våra respektive ansvarsområden. Vårt mål är att alla våra yrkesgrupper ska erbjudas vidareutbildning inom kirurgi, ortopedi eller urologi.

På kliniken finns medarbetare som forskar och vi har i allmänhet en lösningsorienterad syn på forskningsönskemål.

Skellefteå

Ytterligare information kommer inom kort.

 

Torbjörn Myrnäs Verksamhetschef
E-post
torbjorn.myrnas@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 85 46
Stig-Evert Tornberg Verksamhetschef
E-post
stigevert.thornberg@regionvasterbotten.se
Mobil
072-703 95 10
Johan Daunfeldt HR-partner, Umeå
E-post
johan.daunfeldt@regionvasterbotten.se
Anna Johansson HR-partner, Skellefteå
E-post
anna.a.johansson@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 46 71
Anna Mattsson HR-partner, Lycksele
E-post
anna.v.mattsson@regionvasterbotten.se
Mobil
072-533 91 48