Kirurgcentrum i Umeå

Kirurgcentrum på Norrlands universitetssjukhus är en dynamisk arbetsplats där vi arbetar med förbättringsarbeten och spännande projekt.

Vår verksamhet är indelad i sektionerna bröst- och endokrin kirurgi, kärl, kolorektal, övre gastroenterologi samt urologi. Vi ansvarar för kirurgin i norra sjukvårdsregionen som omfattar de fyra nordligaste länen.

Vi har fyra vårdavdelningar, kirurgmottagning, endoskopi- och behandlingsavdelning, urologmottagning, paramedicinenheten samt sexologiskt centrum. På mottagningarna gör vi även en del mindre operationer. På vårdavdelningarna arbetar vi med både pre- och postoperativ vård. Omvårdnaden präglas hos oss av en helhetssyn där många olika yrkeskategorier är engagerade och samarbetar för bästa resultat.

I samarbete med institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap inom medicinska fakulteten vid Umeå universitet bedriver vi framgångsrik forskning med både kliniskt och prekliniskt fokus. Flera forskargrupper bedriver studier inom ämnesområdena cancer, kärlsjukdomar, metabolism och fetma, bukväggskirurgi samt bråckkirurgi. Forskning i olika projekt pågår parallellt med den kliniska vården och det finns möjligheter till vetenskaplig och yrkesmässig meritering. I vårt uppdrag ingår också utbildning och vi tar emot studenter inom flera olika yrkesgrupper.

Torbjörn Myrnäs Verksamhetschef
E-post
torbjorn.myrnas@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 85 46
Malin Stenman HR-partner
E-post
malin.stenman@regionvasterbotten.se
Telefon
072-705 22 15