NYHETER 2020-05-06

Vård i respirator kräver omfattande rehabilitering

Västerbotten har idag 336 bekräftade fall, vilket är en ökning med fyra personer från gårdagen. 17 personer vårdas på sjukhus varav 9 på intensivvårdsavdelning. Region Västerbotten har nu påbörjat arbetet med att rehabilitera tidigare smittade personer som ska komma tillbaka till ett vardagsliv hemma.

– Vi har ett förhållandevis stabilt läge där vi just nu inte ser någon ökning av inlagda patienter. Jämfört med andra regioner i samma storlek har vi också relativt få dödsfall, men faran är inte över, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare, och tillägger att Region Västerbotten jobbar efter prognosen som förutspår en topp i slutet av maj och början på juni. 

Det gäller att hålla i och hålla ut, invånarnas omtanke om varandra och de äldre där man följer de allmänna råden är en faktor bakom det stabila läget. Genom att

  • tvätta händerna
  • hosta och nya i armvecket
  • stanna hemma om du är sjuk
  • undvik nära kontakt med andra
  • håll avstånd till varandra

kan alla bidra till att minska smittspridningen.

På Region Västerbottens webbplats utvecklas rapporteringen av statistik kring covid-19. Den innehåller fler variabler och är lättare att följa över tid.

– Vi redovisar nu antalet bekräftade fall per kommun, om det är över tio fall. Vi redovisar också uppgifter med åldersspann på de som avlidit. Dessutom hoppas vi att på sikt redovisa antalet patienter med covid-19 som skrivits ut från sjukhusen, berättar Gunilla Persson.

Provtagning och boenden

I regionen är det få bekräftade och avlidna på boenden. Det finns bekräftade fall på åtta boenden runt om i länet och sammanlagt har cirka 15 brukare som insjuknat varav fyra har avlidit och resterande tillfrisknat eller har en pågående sjukdom.

I personalgruppen på kommunernas boenden och i hemtjänst är det ungefär 20 personer som testats positivt.

– Det har fungerat bra att skydda de äldre på boenden där personalen gör ett fantastiskt jobb och snabbt gör de åtgärder som behövs för att förhindra en smittspridning i samarbete med regionens personal på Vårdhygien, säger Gunilla Persson.

Sedan mitten av april har ungefär 800 personer i veckan testats i Västerbotten. Det är färre än vad Region Västerbotten har kapacitet för.

– Det kan bero på att det dels inte är så många som söker vård och att vi omorganiserat personalprovtagningen. Var särskilt uppmärksam på personer i riskgrupp med symptom så att de kan bedömas och provtas, säger Gunilla Persson.

Rehabilitering av tillfrisknande

Region Västerbotten har nu påbörjat arbetet med att rehabilitera tidigare smittade personer som ska komma tillbaka till ett vardagsliv hemma.

– Idag rehabiliteras patienter med covid-19 som legat på IVA på infektionsavdelning innan de skrivs ut till hemmet. De som har ytterligare behov av rehabilitering får hjälp från hälsocentralerna. Det är precis som vi vanligtvis jobbar med rehabilitering, berättar Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Vissa patienter har ett ökat behov av anpassad rehabilitering efter långa vårdtider i respirator och sjukdomens speciella symtom.

– Efter att ha legat på intensivvårdsavdelning och i respirator tappar man exempelvis mycket muskelmassa. Vi tittar just nu på hur vi ska kunna rehabilitera dessa personer på bästa möjliga sätt, tillägger Brita Winsa.

Planerar framåt

– Vi balanserar behovet av ordinarie hälso- och sjukvård mot den beredskap vi måste ha för att kunna skala upp coronavården om vi får en större ökning av dessa patienter, säger Brita Winsa.

Hälso- och sjukvårdsledningen planerar nu inför sommaren och har också börjat titta på hur man ska kunna ta tillvara den utveckling med exempelvis digitala lösningar och nya arbetssätt som pandemin tvingat fram när vården återgår till ett mer normalt läge.

Allt fler västerbottningar söker sig till webbplatsen 1177.se för råd, stöd och information. Det kommer också många samtal till 1177 på telefon från invånare som känner sig oroade och stressade.

– Många har sett sin vardag vändas upp och ned, kanske förlorat jobbet, sitter ensam allt för mycket, eller oroar sig för sin egen eller en närståendes hälsa. På 1177.se finns råd om hur man kan sköta om sig själv och hur man kan hantera oro och stress, avslutar Brita Winsa.

Tillbaka till nyhetslistan