NYHETER 2022-11-28

Vårdförbundet säger upp samverkansavtal med Region Västerbotten

På fredagen meddelade Vårdförbundet att de säger upp samverkansavtalet med Region Västerbotten. – Att de nu säger upp detta avtal är förvånande då samverkansavtalet just inriktar sig på att ha en bra dialog och samarbete utöver vad lagstiftning kräver, kommenterar regionens HR-direktör Kia Ronnhed.

Kia Ronnhed

– Det är mycket beklagligt att vårdförbundet väljer att säga upp vårt samverkansavtal som vi har med samtliga fackföreningar. Vi har just gjort en partsgemensam utvärdering som visar på att de flesta tycker att avtalet fungerar bra på samtliga nivåer, från arbetsplatsnivå till central nivå, berättar Kia Ronnhed.

Det har gemensamt tagits fram åtgärder i de områden som vi ser behöver förbättras och där har vårdförbundet deltagit.

– Att de nu säger upp detta avtal är förvånande då samverkansavtalet just inriktar sig på att ha en bra dialog och samarbete utöver vad lagstiftning kräver. Jag känner inte igen att dialogen fungerar dåligt i samverkan och det visar, som sagt, inte heller den utvärdering som vi tillsammans har gjort med de fackliga organisationerna. Vi utvärderar också samarbetsklimatet regelbundet på våra samverkansmöten och där har Vårdförbundet inte lyft att de anser att det är dåligt, säger Kia Ronnhed.

Hon avslutar:

– Att vårdförbundet i detta läge, med de utmaningar vi har gällande kompetensförsörjning väljer att frånträda vårt gemensamma avtal kan jag inte förstå. Vi behöver tillsammans jobba för att behålla och utveckla våra arbetsplatser och där ser jag att ett partsgemensamt samverkansavtal mellan arbetsgivare och fackliga är ett bra sätt att hantera frågor.

Tillbaka till nyhetslistan