NYHETER 2023-01-16

Vårdpersonal behöver inte längre testas för covid-19

Från och med idag behöver vårdpersonal som arbetar i Region Västerbotten inte längre provtas vid symtom på covid-19. Förändringen kan göras på grund av att vaccinationstäckningen är hög och att risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 har minskat.

Region Västerbottens verksamheter fortsätter att aktivt skydda patienter genom att sträva efter en hög vaccinationstäckning för covid-19 och influensa bland vårdpersonal samt genom att fortsätta använda munskydd vid kontakt med patienter. Foto: Klas Sjöberg

– Vi försöker att gradvis återgå till en hantering av luftsmittor som liknar den innan pandemin, samtidigt som vi tar med oss det vi har lärt oss.  Förändringen vi genomför innebär att vi får ett mer enhetligt sätt att hantera de tre stora luftvägssmittorna, covid-19, influensa och RS-virus, vilket underlättar för vårdpersonalen, säger Andreas Winroth, hygienläkare, Region Västerbotten.

Som tidigare gäller att vårdpersonal ska stanna hemma från arbete vid sjukdomskänsla och nytillkomna symtom på luftvägsinfektion. Verksamhetschefer kan besluta om att fortsätta med rutinmässig provtagning på sin enhet. Provtagning av personal kan också bli aktuell vid utbrott eller vid smittspårning inom vården.

Hög vaccinationstäckning är avgörande

– Den här förändringen är möjlig på grund av att vi har en väldigt bra vaccinationstäckning för covid-19 i Västerbottens län. Sjukdomen finns i samhället, men den innebär inte samma risk som tidigare. Risken att bli allvarligt sjuk har närmat sig den att bli allvarligt sjuk i influensa, säger Andreas Winroth.

Region Västerbottens verksamheter fortsätter att aktivt skydda patienter genom att sträva efter en hög vaccinationstäckning för covid-19 och influensa bland vårdpersonal samt genom att fortsätta använda munskydd vid kontakt med patienter.

Tillbaka till nyhetslistan