NYHETER 2022-02-28

Världshälsoorganisationen WHO på besök i Västerbottens inland

Hälso- och sjukvården i glesbygd var i fokus när Världshälsoorganisationen, WHO, och Business Sweden besökte Västerbottens inland.

Vårdpersonal i Storuman demonstrerar hur ett vårdförlopp med hjälp av digital teknik kan se ut på en sjukstuga i glesbygd.
Vårdpersonal i Storuman demonstrerar hur ett vårdförlopp med hjälp av digital teknik kan se ut på en sjukstuga i glesbygd. Foto: Sofia Berggren

Delegationen har i förra veckan varit i Västerbotten för att ta del av hur den svenska primärvården fungerar i glesbygd. Besök gjordes bland annat på Lycksele lasarett, Storuman sjukstuga, Tranans äldreboende i Storuman samt FoUI-enheten Glesbygdsmedicinskt centrum.

– Vi är väldigt stolta över att kunna få ta emot ett sådant här besök, och få visa hur vi arbetar inom hälso- och sjukvården i glesbygd, inom både region och kommun. Gång på gång visar det sig att det arbete vi gör, både konkret inom hälso- och sjukvården men även inom FoU-frågor, är intressant på ett internationellt plan, säger Peter Berggren, distriktsläkare på Storuman sjukstuga.

Besöksnod med inriktning glesbygdsmedicin

Besöket sker som ett led i ett pågående samarbete mellan Region Västerbotten, WHO och Business Sweden med att ta fram en så kallad Country Vignette som ska visa upp den svenska primärvården i glesbygd. Dokumentet ska bland annat beskriva lärdomar som andra länder kan ta efter eller inspireras av. Samarbetet innebär också etablering av en besöksnod i Västerbotten med inriktning mot glesbygdsmedicin och digitala lösningar i primärvården.

– Arbetet har pågått under cirka ett halvår och vi håller nu på att finslipa de sista detaljerna. Om allt faller på plats kan detta innebära att vi fortlöpande kommer få besök av internationella delegationer på beslutsfattarnivå, som vill ta del av våra lärdomar. Det kommer innebära en stor möjlighet för erfarenhetsutbyte och samverkan, säger Peter Berggren.

Andra förutsättningar för jämlik vård i glesbygd

Under besöket behandlades bland annat hur glesbygdens specifika förutsättningar påverkar möjligheten till jämlik vård och vilka lösningar som finns för att överbrygga utmaningar så som långa avstånd och brist på personal.

– Besökarna var väldigt intresserade och imponerade av hur vi har arbetat med olika typer av innovativa digitala lösningar för att överbrygga avstånd, i både stort som smått. De visade även ett stort intresse för vårt arbete med samisk hälsa, rekrytering och utbildning samt den forskning som bedrivs hos oss på Glesbygdsmedicinskt centrum, säger Andreas Lundqvist, enhetschef vid Glesbygdsmedicinskt centrum.

Text: Sofia Berggren

Läs mer

Glesbygdsmedicinskt centrum (regionvasterbotten.se)
Glesbygdsmedicinskt centrum på Facebook

Tillbaka till nyhetslistan