NYHETER 2021-01-11

Västerbottens smittläge och smittspårning

Föregående vecka var 9,4 procent av de 7 292 analyserade testerna positiva för covid-19. Det betyder att 668 personer testade positivt.

– Smittspårningen visar fortfarande att de flesta positiva fall har spridits inom familjer och i sociala privata sammankomster. Vi har även sett några fall kopplade till vistelse på fjällorterna under nyårshelgerna. Cirka 40 personer som testats positivt i Västerbotten har smittats utanför länet, berättar Region Västerbottens smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

Av de 668 personer med bekräftad covid-19 under vecka 1 är drygt 100 personal inom vård och omsorg i Västerbotten. Antalet bekräftade fall minskade något från vecka 53 med 10,7 procent positiva fall till 9,4 procent första veckan i 2021.

– Det är svårt att jämföra resultatet mot tidigare veckor då vi haft färre dagar med provtagning i och med begränsade öppettider på trettondagsafton och efterföljande helgdag, men jag är försiktigt positiv och hoppas att vi ser en förändrad trend efter den kraftiga ökningen vi såg i höstas, säger Stephan Stenmark.

Smittspårningen visar en minskning av fall i Skellefteåområdet, oförändrat i Umeå och en lätt ökning i södra Lappland. Det är färre fall i samtliga åldersgrupper förutom i gruppen 19–39 år.

Följ rekommendationerna 

Sedan den 7 januari rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken i hela landet, vardagar klockan 7–9 samt 16–18. Rådet gäller personer födda 2004 och tidigare, det vill säga från gymnasieåldern och äldre.

– Fortfarande gäller rekommendationen att första hand välja andra färdmedel än exempelvis buss eller tåg. Måste man åka kollektivt ska man ha munskydd och hålla avstånd, säger Stephan Stenmark och trycker på vikten att fortsätta följa de andra nationella allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

– Det är viktigt och glädjande att vaccinationen för covid-19 är igång i Västerbotten men vi måste också fokusera på att följa råden för att bromsa smittspridningen. Vi påverkar utvecklingen tillsammans och måste hålla i både för vår egen och våra medmänniskors skull, säger Stephan Stenmark. 

Tillbaka till nyhetslistan