Nyheter

03 apr 2020

Konstaterat fall av covid-19 på ett vård- och omsorgsboende i Umeå kommun

Under fredagen konstaterades det att en person vid ett vård- och omsorgsboende i Umeå kommun insjuknat i covid-19. – Åtgärder är vidtagna för att förhindra vidare smittspridning på boendet. Personen är isolerad och smittspårning påbörjad, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

03 apr 2020

Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19/Corona

På grund av den pågående corona-pandemin har Region Västerbotten tagit fram en ny stödform för att hjälpa företag med max nio (Mikroföretag) anställda som drabbats extra hårt av corona-pandemin att genomföra omställningsinsatser som krävs för att bemöta krisen. Region Västerbotten har avsatt 25 miljoner kronor för denna tillfälliga stödform som är sökbar tom 2020-09-30. Detta tillfälliga stöd kan lämnas med upp till 100% av godkända kostnader, i hela Västerbotten. Stödbeloppet är maximerat till 150 000 kr. Stödet behovsprövas för varje företag och Region Västerbotten prioriterar ansökningar där stödet behövs bäst. I vår bedömning kommer vi prioritera företag i inlandet och företag inom besöks- och turistnäringen. Företag som verkar i en bransch på en ort med andra företag inom samma bransch kan inte räkna med att få stöd särskilt inte i större orter.

02 apr 2020

Sjukstugorna redo för covid-patienter

Vid inlandets sjukstugor finns möjlighet att ta både emot och vårda patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19, utan att vare sig personal eller andra patienter riskerar att smittas. – Vi ser över våra rutiner och förbereder oss utifrån de hygienriktlinjer som finns, säger Erika From, verksamhetschef vid Storumans sjukstuga.

02 apr 2020

Almedalsveckan 2020 ställs in

Region Västerbotten ställer in sitt engagemang i Almedalen 2020. Beslutet att ställa in hela arrangemanget togs igår kväll av Almedalsveckans huvudarrangörsgrupp i samråd med värden, Region Gotland och de åtta riksdagspartierna med hänvisning till det uppkomna läget med Coronapandemin.

01 apr 2020

Region Västerbotten förbereder sig på en ökad smittspridning

Region Västerbotten ställer om delar av såväl hälso- och sjukvård som tandvård inför en förväntad ökning av både antalet smittade av covid-19 och behovet av inneliggande sjukhusvård. – Vi har på kort tid utökat antalet intensivvårdsplatser i länet, till exempel har vi färdigställt 13 nya platser för covid-patienter i Umeå som tar i bruk redan denna vecka, säger Johan Thunberg, verksamhetschef för Centrum för anestesi operation och intensivvård Västerbotten.

01 apr 2020

​Buss efter Vindelälven – Region Västerbotten undersöker möjligheterna

Region Västerbotten har skissat på ett busskoncept, Vindelälvsbussen, mellan Umeå och Ammarnäs längs väg 363. I samarbete med Designhögskolan vid Umeå universitet och designbyrån InUse har en förstudie genomförts. Den är nu klar och föreslår en två- till treårig försöksperiod.