Nyheter

23 maj 2024

Sök Region Västerbottens kulturstipendium

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden.

23 maj 2024

Sommartid i hälso- och sjukvården

Just nu råder en övertidsblockad, mertidsblockad och nyanställningsblockad i Region Västerbotten. Dessutom varslade Vårdförbundet om en strejk för flertalet verksamheter i regionen med start den 4 juni. Sommarplaneringen är svår i vanliga fall men extra utmanande just i år. Under sommarmånaderna drar Region Västerbotten som vanligt ned på planerad verksamhet i hälso- och sjukvården samt samordnar resurser för att ta hand om patienter med besvär som inte kan vänta. Mellan vecka 23 och 34 bedrivs i huvudsak akut verksamhet samt utredning och behandling av tumörsjukdomar inom slutenvården.

22 maj 2024

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden 22 maj

Vid dagens sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade man bland annat resultatrapporten för perioden januari till april 2024. Man beslutade också i anslutning till den att lämna över en skrivelse till regionfullmäktige om att nämnden bedömer att man inte klarar sitt uppdrag inom angivna ramar. Verksamhetens åtgärdsplaner inför året är inte tillräckliga. För att vända trenden med ökande underskott så är det bland annat nödvändigt att genomföra det arbete som påbörjats under våren med översyn av åtgärder samt utbudsbegränsningar.

20 maj 2024

Blodomloppet fortsätter att öka

Sedan pandemin har antalet deltagare i Blodomloppet i Umeå ökat år efter år. Jämfört med 2022 har årets lopp en ökning med över 40 procent. Loppet lyfter vikten av blodgivning och ett levande bevis på vilken skillnad det gör är Anders Örtelius. Tack vare blodgivare kunde han klara av den tuffa behandlingen mot leukemi. Nu är han årets ambassadör för Blodomloppet.

20 maj 2024

Regionen uppfyller flera av Vårdförbundets krav

Sedan den 25 april pågår en arbetskonflikt mellan Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationen SKR, Sveriges kommuner och regioner, som är Region Västerbottens arbetsgivarorganisation. SKR och Sobona har under de senaste veckorna tecknat nya kollektivavtal med övriga fack inom kommuner och regioner. Samma avtal har erbjudits Vårdförbundet som dock valt att tacka nej då de inte anser att avtalet lever upp till deras krav.

15 maj 2024

Samarbete framgångsfaktor inom ärftliga hjärt-kärlsjukdomar

Inom det viktiga området ärftliga hjärt-kärlsjukdomar finns spetskompetens vid Norrlands universitetssjukhus. Centrum för kardiovaskulär genetik är också enda svenska centrumet som är en del av det europeiska expertnätverket på området, och bidrar till utveckling både inom och utanför regionens och landets gränser.

07 maj 2024

Nystart för världsunik hjärt-lungstudie på Norrlands universitetssjukhus

Nu är Scapis 2 i gång på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Förhoppningen med forskningen är att förebygga till exempel hjärtinfarkt, stroke och KOL genom att förutse vilka som riskerar drabbas.

03 maj 2024

Bättre och mer vård för svårt sjuka barn

På Barn och ungdomscentrum vid Norrlands universitetssjukhus finns nu två nya vårdsalar för barn som behöver mer avancerad vård – de går under namnet intermediärsalar och är till för de svårast sjuka barnen och bidrar till en bättre arbetsmiljö för personalen.

03 maj 2024

Nytt projekt för att minska smittspridning i vården

Kan patienten bidra till att förebygga smittspridning och allvarliga infektioner som riskerar att drabba dem själva och medpatienter under vårdtiden? Det kommer att undersökas i ett pilotprojekt i Region Västerbotten. Projektet inleds i samband med handhygiendagen den 5 maj.

01 maj 2024

Mariehems hälsocentral startar en KOL-skola för att stärka patienters hälsa

Patienter skickas åter till s(KOL)bänken på Mariehems hälsocentral i Umeå där de nu startat en så kallad KOL-skola. Personalen har tagit fram ett utbildningsmaterial med saker patienten kan göra själv för att lindra sina besvär. – KOL är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och i världen, vilket talar för hur viktigt område det är att jobba med, säger Daniel Lindberg, distriktsjuksköterska och en av initiativtagarna till KOL-skolan.