Nyheter

26 jul 2021

Deltavarianten ökar i Västerbottens län

Smittspridningen av covid-19 ökar något i Västerbottens län, men håller sig fortfarande på en stabil nivå. Deltavarianten står för en allt större andel av de positiva fallen. Flest positiva fall finns i Umeåområdet samt i åldersgruppen 20–29 år.

23 jul 2021

Psykiatrisk vård lyfts fram med nytt hus

Planeringen började för nio år sedan och hösten 2022 står Region Västerbottens nya psykiatribyggnad i Umeå färdig. Husets placering och verksamheten är också en del i en förändrad syn på psykiatrisk vård. – Att det nu satsas så mycket på psykiatrin, att alla verksamheter samlas under ett tak och att byggnaden hamnar på sjukhusets framsida, har ett otroligt starkt symbolvärde, säger Sara Oscarsson Hannuksela, verksamhetschef för psykiatriska kliniken i Umeå.

21 jul 2021

Minska risken för magsjuka under rötmånaden

I slutet av juli börjar den period vi traditionellt kallar rötmånaden. Då är temperaturen och luftfuktigheten vanligen som högst och bakterier frodas lättare. Det är en tid då antalet fall av magsjuka ökar, men genom att förvara och laga mat på rätt sätt kan du minska risken att drabbas.

19 jul 2021

Ökad smitta från resande

Läget i Västerbottens län är fortsatt stabilt, men smitta i samband med utlandsresor ökar. Under föregående vecka testade 35 personer positivt för viruset, jämfört med 27 fall under veckan innan. Flest positiva fall finns i de yngre åldersgrupperna samt i Umeåområdet.

19 jul 2021

Vaccinering med två olika covid-19-vacciner leder till bra skydd

Att få ett mRNA-vaccin som andra dos efter att först fått Astra Zenecas vektorvaccin ger ett bra försvar mot covid-19. Kombinationen av vacciner leder också till betydligt högre antikroppsnivåer, jämfört med att fylla på med samma sort, och skyddar även mot den sydafrikanska virusvarianten. Det visar en ny studie som bedrivs vid Umeå universitet i samarbete med Region Västerbotten. Resultatet kan få betydelse för nuvarande och framtida vaccinstrategier.

19 jul 2021

Säkrare bad- och båtturer i sommar

Att vara på stranden och ute på sjön är ofta roligt och härligt. Men är man inte uppmärksam och har respekt för vattnet är det lätt att en olycka sker.

15 jul 2021

Ny metod för att undersöka hjärnan kan ge tidigare upptäckt av demens

En ny metod för att undersöka hjärnans artärer kan öka vår förståelse för sjukdomar som stroke och Alzheimer.

12 jul 2021

Smittan minskar återigen i Västerbottens län

Antalet positiva fall av covid-19 minskar i hela Västerbotten. Under föregående vecka testades 27 personer positivt för coronaviruset, och av dessa var ingen 50 år eller äldre. För att hålla smittspridningen nere är det fortsatt viktigt att följa de nationella rekommendationerna.

12 jul 2021

Ny utlysning för projektmedel hos Region Västerbotten

Region Västerbotten öppnar en ny utlysning för ansökningar om projektmedel den 1 augusti 2021.

12 jul 2021

Besöksförbud upphör och besöksrestriktioner införs

Nu lättar Region Västerbotten på vissa åtgärder som vidtagits med anledning av pandemin. Från och med den 12 juli tas det generella besöksförbudet på länets sjukhus och vårdenheter bort och i stället införs besöksrestriktioner. En enskild verksamhet kan dock besluta om lokalt besöksförbud eller särskilda restriktioner ifall man bedömer att behov finns.

09 jul 2021

Tidbokning för vaccination mot covid-19 öppen för alla myndiga i Västerbottens län

Är du 18 år eller äldre? Nu kan även du boka tid för vaccination. Idag fredag öppnar Region Västerbotten upp för vaccinering av alla västerbottningar som fyllt 18 år. Parallellt med att yngre kan boka tid så pågår vaccinering med dos två hos en stor del av invånarna vilket påverkar mängden lediga tider som läggs ut.

08 jul 2021

Svarar på ungdomars frågor

Tanken var först att snabbt kunna informera traktens ungdomar om sina öppettider. I dag publicerar ungdomsmottagningen i Vilhelmina varje vecka inlägg om allt från abort, preventivmedel, nakenbilder, machokultur och självkänsla på sitt Instagramkonto. – Det ska vara enkelt att få bra information om ångest eller spiraler eller vad som helst, säger barnmorskan Ida Hjalmarsson.

07 jul 2021

Artificiell intelligens testas för säkrare diagnoser

En forskargrupp i Umeå tittar på hur man kan använda artificiell intelligens för att ställa mer korrekta diagnoser i primärvården och för att för vissa tillstånd minska förskrivningen av antibiotika.

06 jul 2021

Brister upptäckta i andningshjälpmedel och hemrespiratorer från Philips

Tillverkaren Philips har upptäckt vissa säkerhetsbrister i sina andningshjälpmedel och hemrespiratorer. Ungefär 150 patienter i Region Västerbotten berörs och kommer nu kontaktas för råd kring fortsatt användning.

06 jul 2021

Region Västerbotten och Region Örebro län tar fram kunskapsunderlag om tillgänglighet till nya läkemedel för patienter i Sverige

Region Västerbotten och Region Örebro län har tagit fram ett kunskapsunderlag om tillgänglighet till läkemedel för patienter i Sverige i syfte att öka förståelsen för hur det svenska systemet för läkemedel ser ut.

05 jul 2021

Smittan ökar i Västerbottens län

Smittspridningen av covid-19 ökar återigen i Västerbottens län. Under föregående vecka testades 59 personer positivt för viruset. Smittan sprids främst i Umeåområdet och bland personer som är under 60 år.

05 jul 2021

Avdelningen som vänder kappan efter coronavinden

Under pandemin, när hälso- och sjukvården utmanats som aldrig tidigare, har många bidragit för att helheten ska fungera. Det här är berättelsen om hur neurologavdelningen drar sitt strå till stacken.

05 jul 2021

Förlossningsenheten i Lycksele stänger under tre veckor i sommar

Trots stora ansträngningar för att lösa bemanningen vid förlossningen i Lycksele står det nu klart att Region Västerbotten inte kan hålla enheten öppen hela sommaren. Det betyder att förlossningsenheten tillfälligt stänger den 26 juli till och med den 15 augusti (veckorna 30–32).

02 jul 2021

Stöd för arbete med jämlikhet

Behovet av att arbeta aktivt med jämlik hälsa har aktualiserats under pandemin. Många viktiga insatser görs redan inom olika verksamheter i regionen för att minska skillnaderna. Som ytterligare hjälp har Region Västerbottens folkhälsoenhet tagit fram tre nya metodstöd som är fritt tillgängliga att använda.