Nyheter

25 okt 2021

Färre fall av covid-19 i Västerbotten

Under föregående vecka minskade antalet positiva fall av covid-19 till 136. För att hålla nere smittspridningen är det viktigt att fler prioriterar att bli fullvaccinerade.

21 okt 2021

Modernas paus – dos två blir Pfizer/Biontech

I början av oktober pausades Modernas vaccin Spikevax för personer som är födda 1991 eller senare. Nu är det klart vilket vaccin som ska ges som en andra dos till de som fått en första av Modernas vaccin.

20 okt 2021

Digital hälsocentral lanseras i Västerbotten

Idag lanseras Region Västerbottens nya tjänst Hälsodigitalen. I Hälsodigitalen får invånare hjälp till rätt vård där de befinner sig. Det är enkelt, det sparar tid för invånaren och skapar bättre flöden inom vården. Genom en webbapplikation kan patienter när som helst under dygnet påbörja ett vårdärende, få gratis rådgivning utifrån sina besvär och även erbjudas att chatta med vårdpersonal när tjänsten är bemannad.

19 okt 2021

Hon vill leda en balanserad utveckling

Lång erfarenhet och tidigare uppdrag som första linjens chef, verksamhetschef och slutligen sjukhussamordnare – allt på Lycksele lasarett – har gett Isabell Zemrén perspektiv på det nya uppdraget som områdeschef för närsjukvården i Lycksele och södra Lappland.

18 okt 2021

Fortsatt hög smittspridning bland ovaccinerade

Under föregående vecka ökade smittan något i Västerbottens län. Flest smittade finns bland yngre och bland ovaccinerade. Från och med idag kan personer som har hemtjänst eller är födda 1941 eller tidigare boka tid för en tredje dos.

18 okt 2021

Äntligen byggstart i Lycksele

Den 11 oktober togs det första symboliska spadtaget i den omfattande om- och nybyggnationen av Lycksele lasarett. På plats fanns bland annat Lyckseles kommunalråd Roland Sjögren, sjukhuschefer, media och entreprenörer. – Jag kan inte nog betona hur otroligt viktigt det här projektet är. Vi har väntat så länge! Det är ett viktigt steg för den fortsatta utvecklingen av vården i området, sade Isabell Zemrén, områdeschef för närsjukvården i södra Lappland.

14 okt 2021

EU i Västerbottens företag

Många företag i Västerbotten kan dra nytta av EU:s regionala strukturfonder, bland annat genom Region Västerbottens ramprojekt för företagsstöd.

12 okt 2021

Norrlands universitetssjukhus får nationellt uppdrag att utföra högspecialiserad vård

Region Västerbotten och Norrlands universitetssjukhus i Umeå är en av fyra enheter i landet som fått tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård vid förvärvade ryggmärgsskador.

11 okt 2021

Smittspridningen är fortsatt högst bland ovaccinerade

Antalet positiva fall av covid-19 minskade under föregående vecka. Smittan är fortfarande störst bland ovaccinerade samt i åldersgruppen 10–19 år. Under veckan inleds vaccinationen av 12–15-åringar.

08 okt 2021

Modernas vaccin pausas – det här gäller i Västerbottens län

Under onsdagen beslutade Folkhälsomyndigheten att som en försiktighetsåtgärd pausa användningen av Modernas vaccin Spikevax för alla som är födda 1991 eller senare. Det här är vad som gäller för de som har fått den första dosen av Modernas vaccin i Västerbottens län.

08 okt 2021

Resurserna används effektivare med samordning

Med coronapandemin kom ett akut behov att samordna vårdplatserna över länet. Eftersom tillgången på regionens tre sjukhus inte matchade de lokala behoven startade en daglig samordning.

07 okt 2021

Västerbotten gör kompetensinventering

För att få en helhetsbild av Västerbottens kompetensförsörjningsbehov genomför Region Västerbotten, i samarbete med länets kommuner och näringsliv, en genomlysning av arbetsmarknaden, med start under hösten 2021. Bakgrunden är de stora arbetskraftsbehov som finns hos både företag och offentlig sektor, samtidigt som många kommuner brottas med minskande befolkning och demografiska utmaningar.

06 okt 2021

Nytt avsnitt av Regionpodden: Sällsynta sjukdomar och dyra läkemedel

Hur ska Sveriges regioner prioritera när det gäller innovativa läkemedel och behandlingsmetoder för sällsynta och svåra sjukdomar?

06 okt 2021

Vattenskada stänger kirurgavdelning 2 på Skellefteå lasarett

Avdelningen kommer att utrymmas sedan en vattenskada, som har lett till mögelväxt, upptäckts efter att personal fått symtom. Planerade operationer kan påverkas.

06 okt 2021

Uthållighet, framförhållning och uppföljning kortar köer i Lycksele

Ögonmottagningen på Lycksele lasarett har inga köer till operation. Det har de inte haft på länge. Tillsammans har de lyckats hittat ett arbetssätt som fungerar över tid.

05 okt 2021

Sammanfattning från regionstyrelsen den 5 oktober

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

04 okt 2021

Något färre fall av covid-19 och vaccinationerna fortsätter

Under föregående vecka minskade antalet positiva fall av covid-19 något, men smittspridningen är fortfarande hög bland ovaccinerade. De kommande veckorna kommer 12–15-åringarna att erbjudas vaccination. Region Västerbotten påbörjar även arbetet med den tredje dosen till vissa grupper.

01 okt 2021

Barncancercentrum förbättrar stöd och uppföljning

Med hjälp av statliga medel har Barncancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus haft vikarierande underläkare som frigjort tid för barnonkologer. Medlen gör också att apotekare och kuratorer just nu arbetar med att underlätta arbetet runt ett flertal kliniska studier samt att utveckla det psykosociala stödet till de drabbade familjerna.