Nyheter

05 jun 2023

Arbetar verksamhetsöverskridande med barnets rättigheter

Charlott Eriksson jobbar som samtalsbehandlare på Ungdomsmottagningen i Umeå och gör också ett viktigt arbete i kompetensgruppen kring barnrättsombud.

02 jun 2023

Sammanfattning från regionstyrelsen den 2 juni

Regionstyrelsen i Region Västerbotten har sammanträtt. Bland annat beslutade man att införa möjlighet till avgångsvederlag och särskild pensionslösning för enskilda medarbetare inom administration. Detta som ett led i uppdraget från regionfullmäktige att minska regionens kostnader för administration.

02 jun 2023

Sommartider i hälso- och sjukvården

Under sommarmånaderna drar Region Västerbotten ned på planerad verksamhet i hälso- och sjukvården samt samordnar resurser för att ta hand om patienter med besvär som inte kan vänta. Mellan vecka 23 och 34 bedrivs i huvudsak akut verksamhet samt utredning och behandling av tumörsjukdomar inom slutenvården.