Nyheter

09 jul 2020

Stor ökning av digitala vårdmöten

Antalet fysiska vårdbesök har under denna speciella vår minskat betydligt. Men tack vare att Region Västerbotten skyndat på utvecklingen av digitala lösningar har ett stort antal enheter kunnat erbjuda vård på distans. Och både patienter och personal är nöjda. – Det fysiska mötet är naturligtvis viktigt, men mycket går att göra digitalt, säger Emma Sjöström utvecklingskoordinator för primärvården i Skellefteå.

09 jul 2020

Nytänkande lösning för anhörigkontakt på intensivvårdsavdelningen vid Norrlands universitetssjukhus

Hur löser man kommunikationen mellan patienter, personal och anhöriga när det råder besöksförbud på vårdavdelningarna? Det är en ny utmaning som vården ställts inför under coronapandemin. Intensivvårdsavdelningen (IVA) på Norrlandsuniversitetssjukhus löste det med videosamtal via Region Västerbottens egna app.

08 jul 2020

Aktuellt läge i Västerbotten om covid-19

Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka men allt färre blir allvarligt sjuka och behöver sjukhusvård. Trots det stabila läget finns det fortfarande en allmän smittspridning i länet och det betyder att alla måste fortsätta visa omtanke och följa de allmänna rekommendationerna så att inte den positiva trenden vänder.

06 jul 2020

Västerbotten först i världen med ny teknik vid operation av bukspottskörteln

Kirurger från Region Västerbotten var först i världen med att använda ett nytt instrument vid operation av bukspottskörteln. Urban Arnelo, docent, överläkare och verksamhetschef på Kirurgcentrum genomförde operationen och har varit delaktig i framtagandet av den nya tekniken.

03 jul 2020

Ny stödmöjlighet för besöksnäringen i Västerbotten

Region Västerbotten har ansökt och beviljats 12 miljoner kronor från Europeiska regionalfondentill stöd för länets företag som drabbats av corona-pandemin. En del av pengarna reserveras för besöksnäringen där företag med upp till 49 anställda nu kan söka stöd för att anpassa och utveckla sina verksamheter.

01 jul 2020

Covid-19 situationen under veckan

Västerbotten har nu fler än 700 bekräftade fall med covid-19 och endast sex kommuner i länet har färre än tio smittade. Flera initiativ har tagits för att tacka vårdens personal för ett fantastiskt arbete sedan pandemins start.