Anslagstavla

Det här är Region Västerbottens officiella anslagstavla där regionsfullmäktiges sammanträden och justering av protokoll från styrelser och nämnder tillkännages.

Vid varje politiskt sammanträde upprättas ett protokoll. När protokollet har justerats meddelas det här på regionens webbplats samt, under en övergångsperiod, på regionens officiella anslagstavla i regionhuset i Umeå.

Som länsinnevånare kan du överklaga ett beslut om du tycker att Region Västerbotten har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Överklagandet ska adresseras till förvaltningsrätten men ska sändas till Region Västerbotten, 901 89 Umeå inom tre veckor från den dag beslutet tillkännagavs på anslagstavlan. Regionen prövar om överklagandet kommit in i rätt tid och skickar det därefter till Förvaltningsrätten.

Aktuella anslag

Nyheter från Anslagstavla Prenumera på nyheter