Andra språk

Här hittar du information på olika språk från Region Västerbotten.

Information från regionen finns översatt till följande språk:

Information om vård och rättigheter i sjukvården 

På webbplatsen 1177.se finns översatt information på olika språk om hälsa, vård och rättigheter i vården. 
Other languages på 1177.se

Lagen om nationella minoriteter

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är Sveriges nationella minoriteter. Jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli är nationella minoritetsspråk. Region Västerbotten är förvaltningsområde för samiska och finska. 

Information om lagen om nationella minoriteter och minorietsspråk på svenska och minoritetsspråk: