Kontakt

Här finns information om hur du kan kontakta regionen. Du hittar kontaktuppgifter och adresser till bland annat sjukhus, presskontakter, politiker och tjänstemannaledning.

Söka vård i Västerbotten

Vill du avboka en tid eller fråga om råd? På webbplatsen 1177.se finns e-tjänster och telefonnummer till alla våra hälsocentraler, tandvårdskliniker och mottagningar.

Hitta vård på 1177.se

Region Västerbotten

Växel: 090-785 00 00 
Texttelefon: 090-785 70 10 
Fax: 090-13 68 82

Besöksadress: Regionens hus, Köksvägen 11, Umeå

Postadress: Region Västerbotten, 901 89 Umeå

Organisationsnummer: 232 100-0222

E-post: regionen@regionvasterbotten.se 

På den här adressen kan vi inte besvara medicinska eller patientrelaterade frågor.

Regional utveckling

Kontoret i Umeå

Besöksadress: Regionens hus, Köksvägen 11, Umeå

Postadress: Region Västerbotten, 901 89 Umeå

E-post: regionen@regionvasterbotten.se 

Kontoret i Skellefteå

Besöksadress: Torggatan 30, Skellefteå

Postadress: Region Västerbotten, 901 89 Umeå

E-post: regionen@regionvasterbotten.se 

När du vill kontakta Region Västerbotten och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter

Vill du kontakta Region Västerbotten kan du använda Post- och telestyrelsens kostnadsfria tjänster för samtal.

Mer om texttelefoni, teletal och bildtelefoni

Fakturafrågor

Har du fått en faktura, vill du eller har du skickat en faktura till Region Västerbotten?

Information och kontakt för fakturafrågor

Kontakta vården

Har du frågor som hälsa och sjukdomar kan du besöka 1177.se, ringa 1177 eller kontakta din hälsocentral. Vill du boka av eller boka om en tid måste du kontakta den mottagning som du har tid hos.

När du skickar e-post finns alltid en risk att någon annan än den avsedda mottagaren kan ta del av meddelandet. Därför ska du inte skicka känsliga personuppgifter med e-post. Kontakta vården på telefon eller genom e-tjänsterna på 1177.se.

På 1177.se hittar du telefonnummer och e-tjänster till alla våra hälsocentraler, tandvårdskliniker, sjukhusmottagningar och vårdavdelningar.

Ta del av allmänna offentliga handlingar

Offentlighetsprincipen innebär att du kan vända dig till en myndighet och begära ut en allmän handling.

Sök i regionens webbdiarium

Politiker

Här finns kontaktuppgifter till regionsråd, gruppledare och politiska sekreterare. Du kan också söka i vårt förtroendemannaregister där det finns information och kontaktuppgifter till alla folkvalda politiker.

Sök din politiker

Kontakta en chef

Region Västerbotten har en förvaltningsstruktur med en förvaltning per nämnd, totalt fem stycken. Här hittar du vilka verksamheter som ingår i vilka förvaltningar samt kontaktuppgifer till chefer, nyckelpersoner och tjänstemannaledning.

Regionens organisation

Chefläkare

Ta kontakt med någon av våra chefläkare inom länet. Chefläkarnas uppgift är att vara garanter för och bevakare av kvalitetssystem och avvikelsehantering och övriga medicinska säkerhetsfrågor.

Kontaktuppgifter till chefläkare

Sjukhussamordnare

Regionens sjukhussamordnare samordnar sjukhusgemensamma frågor så som överbeläggningar och tillfälliga stängningar tillsammans med chefläkarna. De arbetar även med frågor som rör patienter med särskilt vårdkrävande behov, där det exempelvis krävs omfattande kontakter med kommunen.

Kontaktuppgifter till sjukhussamordnare

Smittskydd

Smittskyddsenheten ansvarar för information om smittsamma sjukdomar i samhället. 

Kontakta smittskydd

Presskontakter

Välkommen att höra av dig till någon av våra presskontakter. Vi hjälper massmedia att få kontakt med ansvariga och sakkunniga inom olika områden och kan också hjälpa till med logotyper, pressbilder och annat informationsmaterial.

Kontaktpersoner för pressfrågor

Patientnämden

Patienter, anhöriga och personal kan vända sig till patientnämnden i Region Västerbotten när det uppstått problem i vården som inte har gått att lösa på plats eller när kontakt önskas direkt med en opartisk instans, fristående från vården.

Telefon, e-post och postadress till patientnämnden

Folkhälsoenheten

Välkommen att ta kontakt med Folkhälsoenheten. Det kan röra frågor eller funderingar om folkhälsoarbetet i länet, hur hälsoläget ser ut eller andra tips och idéer.

Personal på Folkhälsoenheten

Sjukhusen

Norrlands universitetssjukhus

Besöksadress: Norrlands universitetssjukhus, 901 85 Umeå
Postadress: Norrlands universitetssjukhus, 901 85 Umeå

Skellefteå lasarett

Besöksadress: Lasarettsvägen 29, 931 41 Skellefteå
Postadress: Lasarettsvägen 29, 931 86 Skellefteå

Skellefteå lasarett på 1177.se

Lycksele lasarett

Besöksadress: Hedlundavägen, 921 37 Lycksele
Postadress: Hedlundavägen, 921 82 Lycksele

Lycksele lasarett på 1177.se