Finska/Suomeksi

Tähän on koottu tietoa suomeksi. Här finns samlad information på finska.

Lisätietoa terveydenhoidosta suomen kielellä löytyy internetsivuilta 1177.se / På 1177.se finns information på finska om hälsa och vård

 Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä/Lagen om nationella minoriteter