Nyheter

28 feb 2019

Ökat förtroende för länet hälso- och sjukvård

En stor majoritet av västerbottningarna (82 procent) anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Tillgången upplevs god i hela landet, men andelen har sjunkit något från föregående år. Det är äldre personer, de över 70 år, som i högre grad, nästan 90 procent, anser att de får den vård de behöver.

28 feb 2019

Livet och konsten med Maj Doris Rimpi på Alva kultur

Maj Doris – renskötare, konstnär och skådespelare. En förgrundsgestalt för traditionellt samiskt hantverk och banbrytande i sitt bildskapande med rötterna i samisk mytologi och tradition. Känd från sin lysande rolltolkning i Sameblod. Måndag den 4 mars klockan 12.00 på Alva Kultur.

27 feb 2019

Laddstolpar för elbilar vid länets sjukhus

Under 2019 installeras 17 laddstolpar för elbilar vid sjukhusen i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Dessutom ska en snabbladdare sättas upp för eltaxibilar vid Norrlands universitetssjukhus, bland de snabbaste i Sverige.

26 feb 2019

Sammanfattning från regionfullmäktige den 26 februari

Fullmäktige i Region Västerbotten har haft sitt första sammanträde för året där man bland annat behandlade sex motioner. Läs en sammanfattning av fullmäktiges beslut.

26 feb 2019

Region Västerbotten fortsätter minska beroendet av inhyrd personal

Västerbotten är en av tio regioner som ännu ett kvartal lyckats minska inhyrningen av läkare och sjuksköterskor.

25 feb 2019

Regionfullmäktige sammanträder den 26 februari

Tisdag den 26 februari sammanträder regionfullmäktige i Umeå. Följ mötet på plats som åhörare eller via sändningen här på regionens webbplats och vår facebooksida.

25 feb 2019

Sammanfattning från Regionstyrelsens extra sammanträde den 25 februari

Idag höll Regionstyrelsen ett extrainsatt sammanträde. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

22 feb 2019

Standardiserade vårdförlopp lever vidare i ny form

Vid årsskiftet upphörde regeringens fyraåriga satsning på införande av Standardiserade vårdförlopp (SVF) i cancervården. Men satsningen som gick ut på att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården, fortsätter i regionen. "SVF har aldrig setts som 'ett projekt'. Det är någonting vi måste göra ändå. Och vi har kommit långt", säger Göran Hugosson, projektledare under införandetiden, Region Västerbotten.

21 feb 2019

Umeå konsthögskola ställer ut på Alva Kultur

Mellan den 22 februari till 5 mars visas utställningen Small charming space, 32 m2 + film corner på Galleri Alva. Utställningen är skapad av förstaårseleverna på Kandidatprogrammet i Fri konst vid Umeå Konsthögskola, och visar smakprov av pågående arbeten.

20 feb 2019

De blir områdeschefer i nya sjukvårdsorganisationen

Nu är det klart med rekryteringen av områdeschefer för den nya hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Västerbotten.

20 feb 2019

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 20 februari

Idag onsdag den 20 februari har Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Bland annat fastställde man nämndens årsrapport för 2018 och behandlade fyra motioner. Man beslutade också att erbjuda kostnadsfri vaccination mot hepatit A och B för gruppen män som har sex med män, som i kontakt med sjukvården identifieras med riskfaktorer för smitta.

20 feb 2019

Lärande luncher och frukost är tillbaka

Våra populärvetenskapliga föredrag om medicinsk forskning flyttar från lunchtid till morgonen - och heter nu Lärande frukost i Umeå. I Skellefteå fortsätter vi som tidigare med Lärande luncher.

20 feb 2019

Värdefulla möten över verksamhetsgränser

De återkommande mötena mellan slutenvård och primärvård i södra Lappland har betytt mycket för samverkan, korta beslutsvägar och patientsäkerhet. Nu ska mötesformen utökas med representanter från inlandets kommuner.

20 feb 2019

MIK-dagen lyfter digitaliseringens betydelse för det demokratiska samhället

DataDetox, YouTubequiz och internetkunnighet. Det är några av punkterna som finns i programmet under MIK-dagen 2019 – en konferens om medie- och informationskunnighet.

18 feb 2019

Boka boende under Almedalsveckan

Almedalsveckan 2019? Nu har vi öppnat bokningen för seminarielokaler och boende. Välkommen att vara en del av Västerbotten i Almedalen!

14 feb 2019

Förbättrad information vid framfallsoperation

Nu finns förbättrad information tillgänglig för de patienter som ska opereras för framfall. Arbetet är resultatet av ett förbättringsprojekt i Västerbotten som visade att det finns en skillnad mellan vad patienter och läkare tycker är väntat mående efter en operation.

07 feb 2019

Utmaning lockade fram nya matvanor

Det höga blodtrycket fick Peter Noren från Skellefteå att vilja ändra sina matvanor. Men han hade svårt att hitta motivation på egen hand. Så när Region Västerbottens hälsoutmaning ”Grönt gör dig gott” dök upp i Facebookflödet anmälde han sig direkt!

06 feb 2019

Sammanfattning från regionstyrelsen den 6 februari

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten. Man beslutade bland annat att inleda upphandling av ytterligare en PET DT-utrustning till regionen. Detta för att öka kapaciteten inom utredning och behandlingsuppföljning av vissa svåra cancersjukdomar.

06 feb 2019

Deltagande på Folk och Kultur 2019

Region Västerbotten deltar på årets Folk och Kultur i Eskilstuna. Tillsammans med de regionala kulturverksamheterna är regionen på plats för att delta i samtalet om kulturens betydelse för samhällsutvecklingen. I Region Västerbottens program medverkar bland andra Norrlandsoperan, Västerbottensteatern, Arctic Design of Sweden, Västerbottens museum och Nordiskt berättarcentrum.

06 feb 2019

Många faktorer påverkar hälsan i Västerbotten

Männen i Västerbotten uppger att de mår bra medan den självskattade hälsan bland kvinnor är lägst i Sverige. Samtidigt har länet låg andel långtidsarbetslösa och både män och kvinnor känner sig trygga. Det visar rapporten öppna jämförelser från Sveriges kommuner och landsting och Folkhälsomyndigheten där en mängd hälsofaktorer jämförs mellan regionerna.

01 feb 2019

Ingen risk för asbest efter sanering

I äldre byggnader kan asbest finnas i bland annat ventilation, bakom kaklade väggar och under plastmattor. Men det är inte förrän vid rivning som asbest frigörs och kan vara farligt. – Därför sker all hantering av asbest helt säkert och utgör ingen som helst fara för varken personal eller patienter, säger Ulf Widmark, fastighetschef vid Region Västerbotten.