Nyheter

28 feb 2020

Kommunanställda ökar sin digitala kompetens

Medarbetare från Storumans kommun var samlade den 25 februari för att höja den digitala kompetensen i kommunen. Med hjälp av Region Västerbottens projekt DIGAD och tillsammans med 14 andra kommuner satsar Storuman nu på att utveckla sin digitala service.

25 feb 2020

Sammanfattning från regionfullmäktige den 25 februari

Fullmäktige i Region Västerbotten har haft sitt första sammanträde för året. Läs en sammanfattning av fullmäktiges beslut.

24 feb 2020

Digital checklista inför operation underlättar arbetet

Personalen på Skellefteå lasarett arbetar med digitala checklistor inför operation. Arbetssättet ersätter en handfull dokument och checklistor i pappersformat.

21 feb 2020

Regionfullmäktige sammanträder den 25 februari

Tisdag den 25 februari sammanträder regionfullmäktige i Umeå. Följ mötet på plats som åhörare eller via sändningen här på regionens webbplats och vår facebooksida.

20 feb 2020

Applikation mäter antibiotikakonsumtion i realtid

Region Västerbotten är bäst i Sverige när det gäller smart användning av antibiotika inom öppenvård. Nu blir det möjligt att mäta antibiotikakonsumtion i realtid på länets intensivvårdsenheter. – För att behålla kraften i våra antibiotika behöver vi använda dem så smart som möjligt. För att göra det måste vi kunna mäta hur de används och det har vi inte kunnat tidigare, säger Andreas Winroth, läkare på Vårdhygien.

19 feb 2020

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 februari

Idag, onsdag den 19 februari, har Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

18 feb 2020

Att leda med tillit

– Tillit är en nödvändighet. Den måste finnas för att vår vardag ska fungera, för att civilisationen ska hålla ihop och för att demokratin ska fungera, konstaterar Peter Örn på nätverkskonferensen för hälsa och demokrati som denna gång hölls i Umeå.

17 feb 2020

Hbtq-diplomering av länets bibliotek

Nu startar hbtq-diplomering av biblioteken i Västerbotten, med syfte att göra dem mer inkluderande och tillgängliga. Diplomeringen innebär utbildning av personal och ledning, och resulterar i en konkret handlingsplan för arbete med hbtq, normer och jämlikhet. Hbtq-diplomeringen är en gemensam satsning från Regionbibliotek Västerbotten och Folkhälsoenheten vid Region Västerbotten, och intresset bland bibliotekspersonalen är stort. – Det ligger i bibliotekens demokratiska uppdrag att arbeta med mänskliga rättigheter och mot all form av diskriminering. Rätten att vara du, är en angelägenhet för alla, säger Christer Edeholt, biblioteksutvecklare vid Regionbibliotek Västerbotten.

14 feb 2020

God och nära vård i fokus

Under förra veckan hölls informationsträffar på temat God och nära vård i Umeå, Lycksele och Skellefteå för läkare inom Region Västerbotten. Bland talarna fanns Göran Stiernstedt och Anna Nergårdh från Regeringskansliet som berättade om sina respektive utredningsarbeten som ligger till grund för den stora omställning som svensk hälso- och sjukvård står inför.

13 feb 2020

Stefans resa från svetsare till röntensjuksköterska

Stefan Ulin hade arbetat som svetsare i 14 år när han besökte Nolia Karriär, en utbildnings- och rekryteringsmässa i Umeå och dåvarande landstingets monter. Vårdyrket lockade och sedan nästan två år tillbaka arbetar han nu som röntgensjuksköterska vid Norrlands universitetssjukhus. – Jag är social av mig och tänkte att ett jobb inom vården skulle passa mig, säger han.

11 feb 2020

En vision för hela länet

Region Västerbottens nya vision, ”Från fjäll till kust skapar vi gemensamt en attraktiv region med goda livsvillkor för alla”, talar om vad regionen strävar efter att uppnå.

10 feb 2020

Strateg från Region Västerbotten i regeringens samverkansprogram

Magnus Rudehäll, strateg inom digitalisering och innovationsledning hos Region Västerbotten, blir nyckelperson i regeringens nystartade samverkansprogram för Näringslivets digitala strukturomvandling.

10 feb 2020

Moderna maskiner kortar köerna

Efter att den nya datortomografen vid Lycksele lasarett invigdes i juni 2019 har inte bara patientsäkerheten ökat. Också köerna till röntgenundersökningar har minskat i hela länet. I dag finns åtta datortomografer i Västerbotten, två i vardera Lycksele och Skellefteå och fyra i Umeå. – Det är naturligt att vi alla i länet hjälps åt för att korta köerna, säger avdelningschef Barbro Boman.

10 feb 2020

Stärkt samarbete mellan region och kommun ska främja bättre hälsa, vård och omsorg för invånarna

Under hösten 2019 har dialog mellan Region Västerbotten och Umeå Kommun förts i syfte att upprätta tätare samarbete kring framtidens integrerade hälsa, vård och omsorg. Idag undertecknar organisationerna ett innovationspartnerskap för att tillsammans identifiera utmaningar och arbeta mot gemensamma mål – för invånarens bästa.

07 feb 2020

De har berättat om tobak för 3 000 elever

Tobaksfri duo i Västerbotten har under 2019 träffat 3 068 elever i 148 klasser på 108 skolor för att berätta om tobak och dess hälsokonsekvenser. Besöken avslutas alltid med ett erbjudande om att skriva ett tobaksfritt avtal med en tobaksfri vuxen.

06 feb 2020

Kultur i Norr tar position!

De fyra norrlänen gör gemensam sak vid Folk och Kultur 2020 under samverkansnamnet Kultur i Norr. Detta manifesteras genom en gemensam monter på utställartorget samt gemensamma och enskilda seminarier.

06 feb 2020

Mentorskap med fokus på värde i hälso- och sjukvården ska stärka konkurrenskraften hos svenska life science-bolag

Ett partnerskap för att främja nästa generations värdeskapande life science-bolag.

06 feb 2020

Inspirerar kollegor till ett hälsosamt liv

Johanna Stenvall, distriktssköterska och Josefin Nilsson, medicinsk sekreterare, på Byske hälsocentral utbildade sig till hälsoinspiratörer i november 2019. Men deras arbete för en hälsofrämjande arbetsplats började långt innan det. Tillsammans med kollegan Charlotta Näslund, distriktssköterska, har de ordnat aktiviteter och roligheter på arbetsplatsen i flera år.

05 feb 2020

Sammanfattning från regionstyrelsen den 5 februari

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

05 feb 2020

Var finns Västerbottens kulturaktörer på den nationella mediakartan?

...och hur påverkar det kulturpolitiken nationellt?

04 feb 2020

Västerbottningarna är nöjda med primärvården

Under 2019 genomfördes en nationell patientenkät som undersöker patienternas upplevelse av sitt senaste läkarbesök i primärvården. I Region Västerbotten har åtta av tio tillfrågade ett positivt helhetsintryck av vården.

03 feb 2020

Frida Idenfors är årets kontaktsjuksköterska i norra sjukvårdsregionen

Frida Idenfors, hud- och STD-kliniken vid Norrlands universitetssjukhus, har utsetts till årets kontaktsjuksköterska i den norra sjukvårdsregionen. Utmärkelsen delades ut i Stockholm under måndagen av kronprinsessan Victoria i samband med jubileumsdagen för den nationella cancerstrategin.