Nyheter

29 apr 2020

Håll i och håll ut – fysisk distansering viktigt för alla åldersgrupper

Vid tisdagens presskonferens konstaterades att spridningen av covid-19 ökar som förväntat i länet. Alla kan bidra till att bromsa smittspridningen genom att hålla i Folkhälsomyndighetens råd och därigenom skydda de som riskerar att drabbas hårdast av sjukdomen. 

28 apr 2020

Första kliniska studien på covid-19 igång i Västerbotten

Nu startar Region Västerbotten och Umeå universitet sin första kliniska studie på Covid-19. Studien är ett samarbete mellan forskare inom infektion, virologi, lungmedicin, pediatrik och molekylärbiologi. Målet är att lära sig mer om sjukdomsförloppet, varför sjukdomen slår så hårt mot vissa individer samt kartlägga immunitet.

27 apr 2020

Presskonferens tisdag den 28 april kl. 15.30

Region Västerbottens veckovisa presskonferens om covid-19 hålls imorgon tisdag den 28 april.

23 apr 2020

Region Västerbotten har både vårdplatser och digitala lösningar

Region Västerbotten har just nu 254 bekräftade fall av covid-19. 20 personer kräver sjukhusvård varav 11 på intensivvårdsavdelning och 12 personer har avlidit i sviterna av smittan. I dagsläget finns inga rapporter om fler bekräftade fall på vård- och omsorgsboenden från kommunerna.

23 apr 2020

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 april

Idag, torsdag den 23 april, har Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

23 apr 2020

Besöksnäringen får hjälp genom digital kunskap

Som en hjälp i tuffa tider satsar Region Västerbotten Turism på att öka den digitala kunskapen hos länets företag inom besöksnäringen.

22 apr 2020

Västerbottens kulturstipendiater 2020

Nu är det klart vilka som blir mottagare av Region Västerbottens kulturstipendier 2020. Bland stipendiaterna finns kreatörer inom bildkonst, konsthantverk och litteratur. Ett hedersstipendium delas också ut.

22 apr 2020

Presskonferens torsdag den 23 april 15.30

Region Västerbottens veckovisa presskonferens om covid-19 hålls torsdag den 23 april.

22 apr 2020

Läget i länet varierar beroende på pandemins olika faser

I dagsläget är det Skellefteå kommun som har flest antal smittade i länet. – Just nu har Skellefteå förhållandevis många smittade personer och patienter i vården jämfört med resten av länet. Just nu är fördelningen ojämn men den kan förändras i olika faser, precis som vi sett i andra delar av Sverige, berättar Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

21 apr 2020

Sammanfattning från regionfullmäktige den 21 april

Fullmäktige i Region Västerbotten har sammanträtt. Läs en sammanfattning av fullmäktiges beslut.

21 apr 2020

Provtagning för personal återupptas

Från och med torsdag den 23 april återupptas provtagningen av covid-19 för regionens personal.

21 apr 2020

Regionfullmäktige sammanträder den 21 april

Tisdag den 21 april sammanträder regionfullmäktige i Umeå. Följ mötet via sändningen här på regionens webbplats och vår facebooksida.

20 apr 2020

Nya sätt att producera material och inställt feriearbete

Region Västerbotten tittar nu på flera alternativa lösningar att i egen regi producera provtagningsutrustning och skyddsförkläden. Sommarens feriearbete för ungdomar ställs in på grund av covid-19. Regionen har erbjudit feriearbeten under lång tid, och hoppas kunna erbjuda platser igen nästa år.

20 apr 2020

Alla hjälps åt i coronakrisen

– Vi breddar vår kompetens och bygger en enorm laganda.  Det är många som ställer upp och jobbar och tillsammans kommer vi att fixa coronakrisen. Jag känner mig trygg eftersom vi är rustade för det som komma skall, säger narkos- och operationssjuksköterskan Anna Morgansdotter.

17 apr 2020

Feriearbete för ungdomar ställs in i år

Utifrån läget med covid-19 och för att minska risken för smittspridning har det beslutats att feriearbete i Region Västerbotten för ungdomar 17–18 år ställs in under sommaren 2020.

17 apr 2020

Två personer avlidna av covid-19

Under det senaste dygnet har det rapporterats att ytterligare två personer har avlidit i Västerbotten till följd av covid-19. Det rör sig om en patient som vårdades vid intensivvårdsavdelningen, IVA, vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå samt en person som avled i sitt hem. Totalt har 10 personer avlidit i Västerbotten till följd av covid-19.

17 apr 2020

Digitalt stödprogram för den som vill bli nikotinfri

Nu kan personer som röker, snusar, använder vattenpipa eller e-cigaretter få hjälp att bli nikotinfria med det digitala stöd- och behandlingsprogrammet Min nikotinfria resa.

17 apr 2020

Utökade vårdplatser i länet, samverkan med kommuner och behov av materiel

Vid torsdagens presskonferens berättade nyckelpersoner inom Region Västerbotten om de utökade vårdplatserna i länet, samverkan med kommuner, regionens materialtillgång och att regionen efterlyser vårdpersonal till Skellefteåområdet.

17 apr 2020

Tillfälligt stopp i provtagning av personal

Provtagning för covid-19 för personal måste tillfälligt upphöra från och med lördagen den 18 april på grund av brist på provtagningspinnar.

16 apr 2020

Immuntest för coronavirus framtaget av forskare i Västerbotten

Forskare vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus har utvecklat ett eget antikroppstest för coronavirus. Testet kan få betydelse för sjukvården och för bedömning av immunitet i befolkningen.

16 apr 2020

Innovationsklinik nyckeln när nytt taligenkänningssystem breddinförs i tandvården

Med hjälp av taligenkänning kan folktandvårdens personal nu registrera tandstatus direkt i journalsystemet, utan att behöva använda tangentbord och manuellt skrivande. Detta har möjliggjorts av att regionens innovationsklinik Idun fungerat som utvecklingsmiljö för anpassning av ett digitalt system som ska möta tandvårdens specifika behov.

15 apr 2020

Covid-19 slår hårt mot länets kulturskapare

Akut inställda uppdrag och tappade intäkter på upp emot en halv miljon kronor. Länets professionella kulturskapare drabbas hårt i Corona-epidemins spår, det framkommer i en enkät som Region Västerbotten sammanställt.

15 apr 2020

Nytt dödsfall i Västerbotten till följd av covid-19

Under det sista dygnet har ett nytt dödsfall till följd av covid-19 rapporterats. Det rör sig om en person som avlidit i sitt hem. Totalt har 8 personer i Västerbotten avlidit till följd av covid-19.

14 apr 2020

Påskhelg i Region Västerbotten med anledning av covid-19

Under påskhelgen har Region Västerbotten inte haft någon större ökning av antalet personer som smittats med covid-19. Antalet inneliggande patienter med konstaterad smitta av covid-19 varit tämligen stabilt. Inte heller antalet intensivvårdade patienter har ökat.

12 apr 2020

Två nya dödsfall i Västerbotten till följd av covid-19

Under söndagen rapporterades två nya dödsfall till följd av covid-19 i länet. Det rör sig om en patient som vårdades på intensivvårdsavdelningen, IVA, vid Skellefteå lasarett samt en person som vårdades i sitt hem inom den kommunala hemsjukvården i Skellefteå. Totalt har sju personer avlidit till följd av covid-19 i Västerbotten.

10 apr 2020

Ett nytt dödsfall i Västerbotten till följd av covid-19

Under fredagen rapporterades ett nytt dödsfall till följd av covid-19 i länet. Det var en patient som vårdades på intensivvårdsavdelningen, IVA, vid Norrlands universitetssjukhus. Totalt har fem personer avlidit till följd av covid-19 i Västerbotten.

09 apr 2020

Tre nya dödsfall i Västerbotten till följd av covid-19

Tre nya dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats idag. Det rör sig om en person vid ett vård- och omsorgsboende i Vindelns kommun, en person vid ett vård- och omsorgsboende i Malå kommun samt en patient som vårdades på intensivvårdsavdelningen, IVA, vid Norrlands universitetssjukhus. Totalt har fyra personer avlidit till följd av covid-19 i Västerbotten.

09 apr 2020

Tack för din omtanke!

Med gemensamma krafter, omtänksamhet och tålamod hjälps hela länet åt att bromsa spridningen av covid-19. Nu startar regionens kampanj ”Omtanke” för att ytterligare stärka de viktiga råden för att tillsammans åstadkomma en minskning av smittan.

08 apr 2020

Fall av covid-19 vid vård- och omsorgsboenden i Norsjö och Skellefteå kommun

Under onsdagen konstaterades två fall där personer vid vård- och omsorgsboenden insjuknat i covid-19. Det är en person vid ett boende i Skellefteå kommun samt en person vid ett boende i Norsjö kommun.

08 apr 2020

Fler vårdplatser i länet för patienter med covid-19

Vid tisdagens presskonferens berättade Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare, Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, och Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör bland annat om, hur vården i hela länet anpassas, tillgången på vårdplatser och regionens åtgärder för att stötta länets företag och utvecklingsarbeten i den pågående pandemin. – Det är just nu 135 bekräftade fall i Västerbotten och 25 personer vårdas inneliggande på sjukhus. Av dessa vårdas 11 på intensivvårdsavdelning, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

07 apr 2020

Sammanfattning från regionstyrelsen den 7 april 2020

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

07 apr 2020

Västerbottningar får hjälp med hudbesvär via app

Nu kan de som bor i Västerbotten få rådgivning om sina hudbesvär genom regionens nya app. Tjänsten bemannas av läkare på hudkliniken vid Norrlandsuniversitetssjukhus och vänder sig till alla invånare i länet. – Det här är ett erbjudande för hela Västerbotten. Kanske har du inte möjlighet att uppsöka din hälsocentral just nu? Då hjälper vi dig digitalt, där du befinner dig, säger Virginia Zazo, överläkare på Hud och STD Västerbotten.

07 apr 2020

Presskonferens i dag tisdag 7 april

Region Västerbotten håller presskonferens där Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare och Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör bland annat berättar om det aktuella smittläget i länet samt om läget inom hälso- och sjukvården. Medverkar gör också Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör, som berättar om hur regionen arbetar för att stötta företag och verksamheter i länet som kämpar med effekterna av corona-pandemin.

06 apr 2020

Person vid ett vård- och omsorgsboende i Malå kommun smittad av covid-19

Under måndagen konstaterades att en person vid ett vård- och omsorgsboende i Malå kommun insjuknat i covid-19.

06 apr 2020

Första dödsfallet till följd av covid-19 i Västerbotten

Under måndagen avled en patient som var smittad av det nya coronaviruset, covid-19. Patienten, som var i 80-årsåldern, vårdades isolerad vid Skellefteå lasarett. Det är det första dödsfallet i Västerbotten till följd av covid-19.

06 apr 2020

Fler verksamheter ska erbjuda videobesök

För att minska antalet fysiska besök i vården i och med utbrottet av covid-19 har Region Västerbotten beslutat att fler kliniker inom organisationen ska få möjlighet att erbjuda videobesök till sina patienter.

04 apr 2020

Person vid ett vård- och omsorgsboende i Vindeln smittad av covid-19

En person vid ett vård- och omsorgsboende i Vindeln har insjuknat i covid-19. Personen är isolerad från de övriga på boendet och smittspårning pågår. – Ytterligare personer med misstänkt smitta ska provtas och boendet har vidtagit åtgärder för att förhindra att smittan sprids vidare, säger Therese Thunberg, biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

03 apr 2020

Konstaterat fall av covid-19 på ett vård- och omsorgsboende i Umeå kommun

Under fredagen konstaterades det att en person vid ett vård- och omsorgsboende i Umeå kommun insjuknat i covid-19. – Åtgärder är vidtagna för att förhindra vidare smittspridning på boendet. Personen är isolerad och smittspårning påbörjad, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

03 apr 2020

Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19/Corona

På grund av den pågående corona-pandemin har Region Västerbotten tagit fram en ny stödform för att hjälpa företag med max nio (Mikroföretag) anställda som drabbats extra hårt av corona-pandemin att genomföra omställningsinsatser som krävs för att bemöta krisen. Region Västerbotten har avsatt 25 miljoner kronor för denna tillfälliga stödform som är sökbar tom 2020-09-30. Detta tillfälliga stöd kan lämnas med upp till 100% av godkända kostnader, i hela Västerbotten. Stödbeloppet är maximerat till 150 000 kr. Stödet behovsprövas för varje företag och Region Västerbotten prioriterar ansökningar där stödet behövs bäst. I vår bedömning kommer vi prioritera företag i inlandet och företag inom besöks- och turistnäringen. Företag som verkar i en bransch på en ort med andra företag inom samma bransch kan inte räkna med att få stöd särskilt inte i större orter.

02 apr 2020

Sjukstugorna redo för covid-patienter

Vid inlandets sjukstugor finns möjlighet att ta både emot och vårda patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19, utan att vare sig personal eller andra patienter riskerar att smittas. – Vi ser över våra rutiner och förbereder oss utifrån de hygienriktlinjer som finns, säger Erika From, verksamhetschef vid Storumans sjukstuga.

02 apr 2020

Almedalsveckan 2020 ställs in

Region Västerbotten ställer in sitt engagemang i Almedalen 2020. Beslutet att ställa in hela arrangemanget togs igår kväll av Almedalsveckans huvudarrangörsgrupp i samråd med värden, Region Gotland och de åtta riksdagspartierna med hänvisning till det uppkomna läget med Coronapandemin.

01 apr 2020

Region Västerbotten förbereder sig på en ökad smittspridning

Region Västerbotten ställer om delar av såväl hälso- och sjukvård som tandvård inför en förväntad ökning av både antalet smittade av covid-19 och behovet av inneliggande sjukhusvård. – Vi har på kort tid utökat antalet intensivvårdsplatser i länet, till exempel har vi färdigställt 13 nya platser för covid-patienter i Umeå som tar i bruk redan denna vecka, säger Johan Thunberg, verksamhetschef för Centrum för anestesi operation och intensivvård Västerbotten.

01 apr 2020

​Buss efter Vindelälven – Region Västerbotten undersöker möjligheterna

Region Västerbotten har skissat på ett busskoncept, Vindelälvsbussen, mellan Umeå och Ammarnäs längs väg 363. I samarbete med Designhögskolan vid Umeå universitet och designbyrån InUse har en förstudie genomförts. Den är nu klar och föreslår en två- till treårig försöksperiod.