Nyheter

29 maj 2020

Ett år med rökfria utomhusmiljöer i Västerbotten

Den 31 maj 2019 infördes rökfria utomhusmiljöer i Region Västerbotten. Framförallt handlar beslutet om att erbjuda en välkomnande miljö för alla men också om att uppmärksamma tobakens negativa konsekvenser både när det handlar om hälsa och miljö.

29 maj 2020

11,5 miljoner till utvecklingsprojekt i Västerbotten

Beslut togs igår av Region Västerbottens regionala utvecklingsnämnd att bevilja drygt 11,5 miljoner kronor fördelat på 6 olika utvecklingsprojekt i Västerbotten. Projekten ska bidra till regional tillväxt och stärka Västerbottens attraktionskraft och framtidsförmåga. De representerar en stor bredd och handlar bland annat om export, samisk kultur, hållbar utveckling och infrastruktur.

28 maj 2020

Ökad trygghet på särskilda boenden genom digitala läkarkontakter

Sveriges hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar med bland annat en åldrande befolkning och svårigheter med kompetensförsörjning. Digitala lösningar blir därför en allt viktigare del av vården. Nu startas ett projekt i södra Lappland som ska testa digitala läkarkontakter vid särskilda boenden.

28 maj 2020

Fler efterkontroller och färre bristningar i Västerbotten

Region Västerbotten har gjort flera satsningar på förlossningsvård och kvinnors hälsa under 2019 som ger resultat. Bland annat har antalet allvarliga bristningar minskat i länet och fler går på efterkontroll.

28 maj 2020

118 miljoner till utveckling av övre Norrland

Den 27 maj träffades Strukturfondspartnerskapet för övre Norrland för att prioritera EU-medel till olika utvecklingsprojekt. Med på mötet fanns representanter från Norr- och Västerbotten. Totalt beslutades att fördela 118 miljoner kronor i EU-stöd. Nu återstår för Tillväxtverket och ESF-rådet att ta de formella besluten för varje projekt.

27 maj 2020

Kampanjer ska få unga och äldre att må bra i sommar

Utvecklingskurvan ser bra ut för Västerbotten, med färre nya fall, färre som intensivvårdas på sjukhus och positiva rapporter från flera äldreboenden. "Den här utvecklingen vill vi absolut behålla. Därför måste vi hålla ut ett bra tag till", säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare, vid onsdagens presskonferens.

27 maj 2020

Mjukgörare är viktigt för händerna

God handhygien är centralt för att bromsa smittan av det nya coronaviruset. Men att tvätta händerna med tvål och vatten och att använda handsprit innebär också en ökad risk för handeksem. – Det är viktigt för händerna att man ersätter det fett som tvättas bort, säger Richard Lindström, överläkare vid Hud- och STD-kliniken Västerbotten.

26 maj 2020

Presskonferens onsdag den 27 maj

Region Västerbottens presskonferens om covid-19 hålls i morgon onsdag den 27 maj klockan 10.00.

25 maj 2020

Strategi för samisk hälsa antagen i Region Västerbotten

Region Västerbotten har antagit en strategi för samisk hälsa. Strategin har arbetats fram av Kunskapsnätverket för samisk hälsa under 2017-2019 och ska bidra till en kulturanpassad hälso- och sjukvård. – Vår intention är att det ska implementeras i regionernas handlingsplaner, säger Laila Daerga, länskoordinator i Västerbotten för kunskapsnätverket.

20 maj 2020

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 20 maj

Idag, onsdag den 20 maj, har Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

20 maj 2020

Hälso- och sjukvårdens sommarplanering blir klar i juni

En intensiv planering inför sommaren pågår i hälso- och sjukvården. En stor och komplex organisation med coronapandemin som en tung faktor försvårar planeringen. I juni kommer besked om hur hälso- och sjukvården håller öppet i sommar och om medarbetarnas semestrar. Det beskedet gavs på onsdagens presskonferens.

19 maj 2020

Start för mobilt primärvårdsteam i Skellefteå

Idag börjar det Mobila primärvårdsteamet i Skellefteå med att hjälpa patienter i deras hem. Teamet finns tillgängligt sju dagar i veckan och är ett samarbete mellan regionen och kommunen.

15 maj 2020

Digitala mässor om framtidsyrken lockade stor publik

Över 200 personer deltog digitalt i Multibranscharenan och YH-mässan som arrangerades av Region Västerbotten under den gångna veckan. Syftet med mässorna var att öka förutsättningarna för en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov, utbildningsutbud och elevers studie- och yrkesval.

13 maj 2020

Fler tester för covid-19 i Västerbotten

Region Västerbotten ökar provtagningen för covid-19 och bygger ut kapaciteten för fler typer av tester. Det presenterades vid onsdagens presskonferens.

12 maj 2020

Sammanfattning från regionstyrelsen den 12 maj 2020

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten. Det var första gången som ett styrelsesammanträde genomfördes digitalt och majoriteten av ledamöterna deltog på distans. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

12 maj 2020

Sammanställning av enkät från Handelskammaren, Region Västerbotten och Företagarna

På uppdrag av utrikeshandelsminister Anna Hallberg har Västerbottens Handelskammare i samarbete med Region Västerbotten och Företagarna genomfört två uppföljningar av pandemins effekter på näringslivet i Västerbotten. Detta är den andra enkäten och är baserad på samma frågeställningar som vid första mättillfället i slutet av mars 2020.

11 maj 2020

Novelltävling i den sociala distanseringens tid

Går du omkring med skrivardrömmar? Det är kanske i tider som denna som du äntligen kan komma igång!

08 maj 2020

Samarbeten i inlandet under pandemin

För att kunna transportera personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 utan vårdbehov har Reseservice vid Region Västerbotten och taxibolag i Lycksele, Dorotea och Sorsele inlett ett samarbete. – Vi samarbetar sedan tidigare med taxi i Skellefteå och kör även covidtransporter i Umeå, men nu går vi vidare med inlandet, säger Simone Öhrner, avdelningschef vid Reseservice.

08 maj 2020

Region Västerbotten deltar i projekt för ökad jämställdhet

Sedan 2019 ingår Region Västerbotten i SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) satsning på Modellregioner. Det är en satsning på att förbättra och utveckla organisationernas jämställdhet som innebär att olika regioner jämför sitt arbete med jämställdhet för att dra lärdom av varandra.

07 maj 2020

Kortare öppettider på primärvårdsjouren ska trygga bemanningen på hälsocentralerna

Från och med måndag 11 maj kommer primärvårdsjouren i Umeå att stänga kl. 21.00 på kvällarna. Anledningen är att hälsocentralerna i Umeå behöver säkerställa bemanningen dagtid för att kunna ta emot sina patienter under den pågående pandemin.

07 maj 2020

Stöttepelarna – medarbetare vloggar på regionens Facebook

Regionens medarbetare är alla stöttepelare. Var och en på sitt sätt, i sin speciella yrkesroll, gör de sitt jobb och utvecklar nya arbetssätt. Nu när pandemin är ett faktum, och ingen riktigt vet hur den kommer att utvecklas finns Region Västerbottens medarbetare på plats och fortsätter leverera hälsa, vård och utveckling till invånarna.

07 maj 2020

Nytt mobilt team stöttar slutenvårdskliniker under pandemin

Under en tid framöver kommer ett team från Palliativ medicin att stötta specialistavdelningar på Norrlands universitetssjukhus genom att utföra medicinska insatser i hemmet för patienter.

06 maj 2020

Vård i respirator kräver omfattande rehabilitering

Västerbotten har idag 336 bekräftade fall, vilket är en ökning med fyra personer från gårdagen. 17 personer vårdas på sjukhus varav 9 på intensivvårdsavdelning. Region Västerbotten har nu påbörjat arbetet med att rehabilitera tidigare smittade personer som ska komma tillbaka till ett vardagsliv hemma.

05 maj 2020

Presskonferens onsdag den 6 maj

Region Västerbottens veckovisa presskonferens om covid-19 hålls från och med 6 maj på onsdagar, klockan 10.00.

05 maj 2020

​Utvecklad statistik kring covid-19

Nu tar Region Västerbotten ett första steg för att utveckla statistiken kring covid-19. På Region Västerbottens webbplats visas nu antalet personer med bekräftad covid-19, inneliggande patienter med covid-19, antal intensivvårdspatienter och antalet avlidna och hur utvecklingen sett ut över tid.

05 maj 2020

Incheckning med mobil lanseras

Med hjälp av sin mobil erbjuds nu besökare att checka in till sina bokade vårdbesök digitalt. Den digitala incheckningen minskar köer, fysiska kontakter och är ett steg i att bromsa spridningen av covid-19.