Nyheter

30 jun 2020

Information om nya EU-program

1 juli 2020 | Klockan 13.00-14.00 | Direkt från Regionhuset Sessionssalen, Norrbotten

29 jun 2020

Medarbetare i digitalt möte med statsministern

Mötet arrangerades för att statsminister Stefan Löfvén och socialminister Lena Hallengren ville tacka vårdpersonalen och samtidigt få en djupare och ocensurerad inblick i hur de som jobbat med intensivvård under coronaepidemin ser på sin egen och patienternas situation.

25 jun 2020

Storumans sjukstuga får 5G

Storumans sjukstuga är först ut i Region Västerbotten att installera 5G. Satsningen innebär en möjlighet att testa nya innovationer och digitala lösningar.

24 jun 2020

Vårdpersonalens insatser under pandemin hyllas

På onsdagsmorgonen överlämnade Lars Lustig, tillförordnad landshövding i Västerbottens län, en svensk flagga till Norrlands universitetssjukhus på uppdrag av stiftelsen Sveriges nationaldag. Flaggan är en symbolisk gåva till all vårdpersonal för att visa tacksamhet till alla som kämpat under pandemin och fortsätter kämpa.

24 jun 2020

Fler kan testas för covid-19 i sommar

Fler invånare med symtom kommer att erbjudas testning i sommar. Smittoläget i Västerbotten fortsätter vara stabilt och antalet inneliggande patienter minskar stadigt.

23 jun 2020

Region Västerbotten i regeringsuppdrag när nya affärsmodeller för avancerade terapier tas fram

I takt med att forskningen går framåt ökar möjligheterna för mer effektiv behandling av svåra, ibland sällsynta, sjukdomar. Små patientgrupper gör att priset per behandling ofta blir mycket högt samtidigt som effekten på längre sikt är osäker vilket ställer regionerna inför nya utmaningar. Nu deltar Region Västerbotten i regeringsuppdrag med målet att kunna tillgängliggöra nya behandlingsmöjligheter för patienter på ett kostnadseffektivt sätt för vården.

23 jun 2020

Besök ditt digitala bibliotek i sommar

Under sommaren öppnar biblioteken sina digitala portar under devisen “Ditt bibliotek slutar inte här”. Detta för att allmänheten ska få upp ögonen för de tjänster som erbjuds via dittbibliotek.se, ett smidigt sätt att ta del av sitt bibliotek trots att man befinner sig långt bort från biblioteksbyggnaden.

17 jun 2020

Nu startar egenprovtagning för covid-19

Under veckan har egenprovtagning för covid-19 startat. Det innebär att personal inom hälso- och sjukvård, omsorg och annan samhällsviktig verksamhet, med hjälp av ett provtagningskit, har möjlighet att provta sig själva om de har lindriga symtom. Veckan avslutas med midsommarhelg – ställ inte in, ställ om!

16 jun 2020

Sammanfattning från regionfullmäktige den 16 juni

Fullmäktige i Region Västerbotten har sammanträtt.  Läs en sammanfattning av fullmäktiges beslut.

15 jun 2020

Nystart för samhällsrummen

Region Västerbottens samhällsrum gör hälso- och sjukvården mer tillgänglig och jämlik för länets invånare. Nu sker en nystart för de åtta rummen i Adak, Ammarnäs, Bastuträsk, Fredrika, Gunnarn, Risbäck, Saxnäs och Slussfors. – Nu när tekniken är på plats lägger vi fokus på att få igång verksamheten, säger Peter Berggren, områdeschef för närsjukvården i södra Lappland.

12 jun 2020

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 12 juni 2020

Idag, fredag den 12 juni, har Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

12 jun 2020

Särskild sjukvårdsledning avvecklas

Region Västerbotten avvecklar särskild sjukvårdsledning med anledning av det stabila läget i Västerbotten. Det innebär att organisationen återgår till normala rutiner och alla frågor som rör covid-19 hanteras i respektive verksamhet. Det finns fortfarande beredskap för att hantera en eventuell ökning av vårdbehov till följd av covid-19 och situationen följs och utvärderas dagligen.

12 jun 2020

​Ny programperiod ska ge miljardbelopp till övre Norrland

Region Norrbotten och Region Västerbotten tar just nu fram ett gemensamt program för regionala utvecklingssatsningar för de kommande sju åren. Totalt räknat handlar det om miljardbelopp som ska användas för att utveckla övre Norrland. Pengarna kommer från Europeiska regionalfonden och möjliggör projekt för att utveckla innovation och företagande, infrastruktur, gröna investeringar och bredband.

11 jun 2020

Sommarplanering och öppethållande i hälso- och sjukvården

Under sommarmånaderna drar Region Västerbotten ned på planerad verksamhet i hälso- och sjukvården, men i år hålls något fler vårdplatser öppna för att ha en beredskap att ta emot patienter med covid-19.

10 jun 2020

Regionen påminner om besöksförbudet

​I Region Västerbotten är läget kring covid-19 fortsatt stabilt vid länets sjukhus. Regionen påminner om att besöksförbudet gäller fortsatt och att det är viktigt att detta respekteras så att smitta inte kommer in i den känsliga sjukhusmiljön.

09 jun 2020

Regionfullmäktige sammanträder den 16 juni

Tisdag den 16 juni sammanträder regionfullmäktige i Umeå. Följ mötet via sändningen här på regionens webbplats och vår facebooksida.

09 jun 2020

Malå i projekt om Artificiell Intelligens (AI)

​Nu står det klart att Region Västerbotten och Malå kommun inleder projektet RegAI med start i höst. Projektet handlar om att sprida både teoretisk och praktisk kunskap om Artificiell Intelligens (AI) i inlandskommunerna. Syftet är att skapa tillväxt genom framtida införande av AI-tekniker i produkter och tjänster.

03 jun 2020

Hoppfulla branscher i Västerbotten trots pandemin

Region Västerbotten och Länsstyrelsen bjöd under tisdagen den 2 juni in till ett digitalt Branschforum där företrädare från transportbranschen, byggbranschen, teknikföretagen, besöks- och turismnäringen, kulturella- och kreativa näringar samt träbranschen medverkade.

03 jun 2020

Förrum på intensiven i Skellefteå

På intensivvårdsavdelningen vid Skellefteå lasarett finns ett nytt förrum till två salar för patienter med covid-19. – Vi kommer att ha två permanenta salar för patienter som har behov av isoleringsvård, säger avdelningschef Annika Bäckström.

03 jun 2020

Stabilt läge i Västerbotten

I Region Västerbotten är det ett fortsatt stabilt läge när det gäller patienter med covid-19 på länets sjukhus. Men det är fortsatt viktigt att följa råden och visa omtanke om varandra.

03 jun 2020

Elva miljoner till digitaliseringsprojekt i södra Lappland

Två stora projekt inom ramen för arbetet med att skapa god och nära vård i södra Lappland i Region Västerbotten har beviljats drygt elva miljoner kronor från Tillväxtverket.

01 jun 2020

Sammanfattning från regionstyrelsen den 1 juni

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.