Nyheter

31 jul 2020

Tillnyktring i säker vårdmiljö

Till tillnyktringsenheterna i Skellefteå och Umeå kommer varje år fler än 1 000 personer som behöver medicinskt övervakad tillnyktring. – En typisk dag här är att det aldrig går att veta vad som händer, säger Anna Johansson, skötare vid enheten i Umeå sedan 14 år.

29 jul 2020

Aktuellt läge i Västerbotten kring covid-19 vecka 31

​Andelen bekräftade fall av covid-19 ligger på en stabilare nivå jämfört med föregående vecka. Det är nu totalt 897 bekräftade fall varav 3 patienter som vårdas på länets sjukhus.

27 jul 2020

Nya digitala verktyg underlättar vid vakenoperation av hjärntumörer

När en elak gliacellstumör, ett gliom, vuxit in i hjärnvävnaden står vården och patienten inför en svår balansgång. Att ta bort så mycket som möjligt av tumören ökar överlevnaden. Samtidigt innebär en operation risker för att kroppsliga och kognitiva funktioner påverkas, framför allt om tumören ligger i känsliga områden. Mattias Stålnacke är psykolog på Norrlands universitetssjukhus och en del av det stora team som krävs för att genomföra en vakenoperation av en hjärntumör

22 jul 2020

Aktuellt läge i Västerbotten vecka 30

Under förra veckan påbörjade Region Västerbotten egenprovtagning och hittills har närmare 1700 länsbor med milda symtom hämtat egenprovskit från utlämningsställen i Lycksele, Skellefteå och Umeå samt från några andra orter runt om i länet. – I och med den utökade provtagningen konstaterades förra veckan cirka 120 smittade av covid-19 i länet. Totalt är det därmed 885 bekräftade fall, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

20 jul 2020

Värdefullt med disputation i glesbygd

I början på april genomfördes den allra första disputationen i glesbygdskommunen Storuman. Ett värdefullt skifte där glesbygden fick vara i centrum och ett viktigt steg mot en akademisk miljö i hela Västerbotten

15 jul 2020

Aktuellt i Västerbotten vecka 29

Läget för covid-19 är fortsatt stabilt i Västerbotten. I dagsläget har länet haft totalt 786 bekräftade fall. Under veckan har egenprovtagning för invånare påbörjats och utökad smittspårning via en central smittspårningsenhet har inletts.

15 jul 2020

Läkemedel mot prostatacancer i ny studie om covid-19

Svenska forskare ska i en ny studie undersöka om ett läkemedel som används vid prostatacancer även kan användas för att behandla patienter med covid-19. Förhoppningen är att läkemedlet, som bland annat påverkar ett enzym som är viktigt vid både prostatacancer och coronainfektion, ska korta sjukdomsförloppet och minska behovet av intensivvård.

14 jul 2020

Nu sorteras plastavfall på sjukhusen

I återvinningsrummen på Norrlands universitetssjukhus och Skellefteå lasarett finns det sedan någon månad tillbaka kärl för återvinning av plastförpackningar. Starten på återvinning av plast är en del i regionens avfallsstrategi för att öka andelen återanvändning och återvinning.

13 jul 2020

Tips för säkrare bad- och båtturer i sommar

Varma sommardagar är det många som tycker att det är roligt att vistas vid och i vatten. Men är man inte uppmärksam och har respekt för vattnets krafter är det lätt att en olycka sker.

12 jul 2020

Nu kan invånarna testa sig själva för covid-19

Nu införs egenprovtagning också för invånare i länet för covid-19. Egenprovtagning innebär att man tar provet på sig själv. Provet tas genom att topsa i svalg och näsa, samt lämna ett salivprov. Sedan mitten av juni har personal inom hälso- och sjukvård, omsorg och annan samhällsviktig verksamhet erbjudits egenprovtagning.

09 jul 2020

Stor ökning av digitala vårdmöten

Antalet fysiska vårdbesök har under denna speciella vår minskat betydligt. Men tack vare att Region Västerbotten skyndat på utvecklingen av digitala lösningar har ett stort antal enheter kunnat erbjuda vård på distans. Och både patienter och personal är nöjda. – Det fysiska mötet är naturligtvis viktigt, men mycket går att göra digitalt, säger Emma Sjöström utvecklingskoordinator för primärvården i Skellefteå.

09 jul 2020

Nytänkande lösning för anhörigkontakt på intensivvårdsavdelningen vid Norrlands universitetssjukhus

Hur löser man kommunikationen mellan patienter, personal och anhöriga när det råder besöksförbud på vårdavdelningarna? Det är en ny utmaning som vården ställts inför under coronapandemin. Intensivvårdsavdelningen (IVA) på Norrlandsuniversitetssjukhus löste det med videosamtal via Region Västerbottens egna app.

08 jul 2020

Aktuellt läge i Västerbotten om covid-19 vecka 28

Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka men allt färre blir allvarligt sjuka och behöver sjukhusvård. Trots det stabila läget finns det fortfarande en allmän smittspridning i länet och det betyder att alla måste fortsätta visa omtanke och följa de allmänna rekommendationerna så att inte den positiva trenden vänder.

06 jul 2020

Västerbotten först i världen med ny teknik vid operation av bukspottskörteln

Kirurger från Region Västerbotten var först i världen med att använda ett nytt instrument vid operation av bukspottskörteln. Urban Arnelo, docent, överläkare och verksamhetschef på Kirurgcentrum genomförde operationen och har varit delaktig i framtagandet av den nya tekniken.

03 jul 2020

Ny stödmöjlighet för besöksnäringen i Västerbotten

Region Västerbotten har ansökt och beviljats 12 miljoner kronor från Europeiska regionalfondentill stöd för länets företag som drabbats av corona-pandemin. En del av pengarna reserveras för besöksnäringen där företag med upp till 49 anställda nu kan söka stöd för att anpassa och utveckla sina verksamheter.

01 jul 2020

Aktuellt läge i Västerbotten kring covid-19 vecka 27

Västerbotten har nu fler än 700 bekräftade fall med covid-19 och endast sex kommuner i länet har färre än tio smittade. Flera initiativ har tagits för att tacka vårdens personal för ett fantastiskt arbete sedan pandemins start.