Nyheter

31 aug 2020

Sammanfattning från regionstyrelsen den 31 augusti

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

31 aug 2020

Justerad statistik för covid-19

Under förra veckan gick Region Västerbotten ut med information om att ca 125 individer i Västerbotten felaktigt kan ha fått ett positivt provsvar. Från och med idag, måndag, är regionens covid-19-statistik uppdaterad så att dessa personer inte ingår i rapporteringen.

27 aug 2020

Region Västerbotten i fronten för tillgängliggörande av innovativa läkemedelsbehandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar

Precisionsmedicin och nya innovativa läkemedelsbehandlingar lyfts ofta fram som ett framtidsområde för hälso- och sjukvården och skapar möjligheter för människor, som idag lever med sällsynta sjukdomar, att leva ett liv i god hälsa. Region Västerbotten deltar 31 augusti – 1 september på Folkhälsodalen i Stockholm för att belysa det arbete som regionen driver för tillgängliggörande av dessa behandlingar.

26 aug 2020

Aktuellt läge i Västerbotten om covid-19 vecka 35

Det är drygt sex månader sedan Västerbotten fick sina första bekräftade fall av covid-19, sedan dess har ytterligare 984 personer bekräftats med positivt provsvar. En kvalitetsgranskning som gjorts av covid-19-prover visar dock att ungefär 120 personer i Västerbotten har fått ett felaktigt positivt provsvar. Det gäller prov som är tagna genom så kallad egenprovtagning mellan 15 juni och 26 juli.

25 aug 2020

Felaktiga provsvar för covid-19

De personer som gjorde en egenprovtagning för covid-19 under perioden 15 juni-26 juli kan felaktigt ha fått ett positivt provsvar.

25 aug 2020

Stor undersökning av covid-19 på campus i Umeå

Region Västerbotten och Umeå universitet har fått i uppdrag av Folkhälsomyndigheten att utföra den största prevalensundersökningen av aktiv covid-19-infektion som hittills utförts i Sverige. Målsättningen är att erbjuda 20 000 studenter och medarbetare provtagning på campus i Umeå under vecka 36 och 37. Att delta är frivilligt och gratis, och varje person kan göra två provtagningar med en veckas mellanrum.

21 aug 2020

Digital läkarkontakt ökar tryggheten

Sjukstugor i inlandet har svårt att erbjuda läkare till de särskilda boenden man ansvarar för. Nu ska ett nytt projekt undersöka om digitala läkarkontakter kan öka tryggheten och kontinuiteten för de äldre.

20 aug 2020

Därför löper vissa större risk att uveckla Alzheimer av herpesvirus

Att vanligt herpesvirus kan öka risken för Alzheimers sjukdom har konstaterats i flera studier under senare år. Nu visar en forskargrupp i Umeå att en tidigare outforskad gen kan vara förklaringen till att vissa personer med herpes har ökad risk att utveckla Alzheimers sjukdom.

19 aug 2020

Aktuellt läge i Västerbotten kring covid-19 vecka 34

Antal analyserade prover och bekräftade fall av covid-19 i länet ökade under förra veckan. Hittills har totalt 970 fall bekräftats i länet. En ökning av antal fall ses framförallt i yngre åldersgrupper. Det är allas ansvar att fortsatt följa råden för att begränsa spridningen av covid-19.

14 aug 2020

Urologmottagningen i Umeå får nya lokaler

Urologmottagningen på Norrlands universitetssjukhus i Umeå flyttar in i nyrenoverade lokaler efter tre år i tillfälliga lokaler. De nya lokalerna kan ta emot fler patienter och skapar bättre arbetsförhållanden för personalen.

13 aug 2020

Elin Bergarp leder digitaliseringsprojekt i södra Lappland

Elin Bergarp har fått tjänsten som projektledare för projektet Digital transformation för god och nära vård i södra Lappland.

12 aug 2020

Avboka ditt vårdbesök i tid och slipp avgift

Från och med den 12 augusti behöver du betala en avgift på 200 kronor för sent avbokade vårdbesök. Avgiften har varit tillfälligt borttagen men gäller nu igen.

12 aug 2020

Aktuellt läge i Västerbotten kring covid-19 vecka 33

Andelen bekräftade fall av covid-19 ligger på en fortsatt stabil nivå. Under tisdagen hade totalt 928 fall bekräftats varav tre patienter vårdas på länets sjukhus. Ingen av dessa får intensivvård. Trots ett stabilt läge är det extra viktigt att fortsätta följa rekommendationerna i tider när många återvänder till arbetsplatser och skolor.

11 aug 2020

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk – ett ständigt pågående arbete

I Sverige finns det en lag som syftar till att främja och stötta de nationella minoriteterna. Region Västerbotten arbetar på olika sätt för att följa lagen. Ann-Sofi Grenholm, samordnare nationella minoriteter i Region Västerbotten, säger att det är ett pågående arbete tillsammans med de nationella minoriteterna och att regionen behöver arbeta aktivt med frågan.

07 aug 2020

Stabilt läge på sjukstugorna trots ökad fjällturism

Fler personer än vanligt har valt att semestra i Sverige och framförallt i fjällen. Trots en ökad mängd turister i Västerbotten har länets sjukstugor i närheten av fjällvärlden klarat av sommaren bra hittills.

06 aug 2020

Nätverket som hjälper verksamheterna in i digitaliseringen

Anna Klintbo är en av ett trettiotal utvecklingskoordinatorer i Region Västerbotten. Tillsammans bildar de ett nätverk med huvudmål att jobba med ett helhetsperspektiv i regionens utvecklingsarbete, bland annat vid införandet av framtidens vårdinformationsstöd, FVIS. Sedan starten har nätverket varit delaktiga i införandet av en mängd digitala initiativ i vården. Under pandemin har de bland annat varit med i arbetet med digitala vårdmöten och webbtidbok.

05 aug 2020

Aktuellt läge i Västerbotten kring covid-19 vecka 32

Andelen bekräftade fall ligger på en fortsatt stabil nivå. Totalt har 922 fall bekräftats varav 4 patienter vårdas på länets sjukhus. En av dessa får intensivvård. Trots ett stabilt läge finns en tilltagande oro att det personliga ansvaret i att följa råden i många fall brister – inte minst i krogmiljöer.